Vilkår for deltakelse på våre turer

Generelle vilkår for dagsturer og fellesturer i regi av

DNT Drammen og Omegn (DNTD):

DNT Drammen og Omegn (DNTD) er som følge av Pakkereiseloven medlem i Reisegarantifondet.

Deltakelse på DNTDs arrangementer/turer skjer på deltakerens eget ansvar. DNTD påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av uhell/skader som måtte inntreffe under avviklingen av disse arrangementene. Deltakerne oppfordres sterkt til å sørge for egen reise-/-ulykkesforsikring.

Deltageren forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Den enkelte turdeltager må selv vurdere om han/hun er fysisk og psykisk skikket til å delta på turen. Han/hun må sørge for å ha det utstyr som turen krever.

Turlederen har adgang til å nekte deltakelse dersom en person ikke oppfyller overforstående krav, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra DNTD. Deltager må selv bære omkostninger ved hjemreise. 

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNTD ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnadene.

Påmelding og betaling:

Påmelding til DNTDs turer skjer på nettsiden www.dntdrammen.no.  Man betaler vanligvis for turen ved påmelding. For deltageren er påmeldingen bindende, og vilkårene akseptert når deltageren er påmeldt 30 dager før avreise. DNTD må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling gjelder:

-        30-15 dager før avreise: DNTD kan kreve 20 % av arrangementets pris

-        14-4 dager før avreise: DNTD kan kreve 50 % av arrangementets pris.

-        3-0 dager før avreise eller ikke fremmøtt: DNTD beholder hele arrangementets pris.

Dersom turen blir avlyst, tilbakebetales arrangementets pris i sin helhet.

DNTD vil etter beste evne gjennomføre turen som annonsert. DNTD tar forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne

Fotografering:
Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Drammen og Omegn kan man bli tatt bilde av, enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt i Den Norske Turistforenings (DNTs) egne publikasjoner, eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av, må du informere turleder om dette, helst når turen starter.

Klager:
Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNTD så raskt som mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.