UT på tur Modum blant gamle bygninger på historisk vei.
UT på tur Modum blant gamle bygninger på historisk vei. Foto: Hans Petter Eriksen

Ut på tur-gruppene

Ut på tur-gruppene går fottur på dagtid på hverdager. Ut på tur-gruppe finnes i Lier, Drammen, Eiker og Modum/Sigdal.

Drammen
Fotturer på dagtid hver onsdag hele året i Drammen og omegnen. Oppmøte hos Turistforeningen i Schwenckegata Drammen, vanligvis kl. 10.00. Tidspunkt kan variere noe dersom buss benyttes. Varighet 3-5 timer, inkludert god rast.

Lier
Fotturer hver torsdag hele året. Varighet inntil 4 timer inkl. rast. Fast oppmøte på Haugestad i Lierbyen kl. 10.00. Turene arrangeres i samarbeid med Lier Frivilligsentral.

Eiker
Turgruppe for Nedre og Øvre Eiker kommuner.
Fotturer på dagtid hver tirsdag hele året. Fast oppmøte kl. 10.00 på P-plassen mellom Hokksund ungdomsskole og stasjonen. Varighet inntil 4 timer inkludert god rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre Eiker. Samkjøring i private biler til startstedet.

Modum & Sigdal
Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager) hele året i samarbeid med Modum Frisklivsentral. Fast fremmøte kl. 10.00 på P-plassen på Furumo på Geithus. Turvarighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring til startsted/retur og god rast.