Foto: Marius Dalseg

Ut på tur-gruppene

Ut på tur-gruppene går fottur på dagtid på hverdager. Ut på tur-gruppe finnes i Lier, Drammen, Eiker,
Modum/Sigdal, Røyken/Hurum og Sande/Svelvik.

Drammen
Fotturer på dagtid hver onsdag hele året i Drammen og omegnen. Oppmøte hos Turistforeningen i Schwenckegata Drammen, vanligvis kl. 10.00. Tidspunkt kan variere noe dersom buss benyttes. Varighet 3-5 timer, inkludert god rast. Sjekk gruppas Facebookside for siste oppdateringer/evt. forandringer for hver enkelt tur: (2) UT på tur Drammen | Facebook

Lier
Fotturer hver torsdag hele året. Varighet inntil 4 timer inkl. rast. Oppmøte på turens startssted så lenge det er covid-restriksjoner. (Fast oppmøte på Haugestad i Lierbyen kl. 10.00 gjelder ikke inntil videre). Turene arrangeres i samarbeid med Lier Frivilligsentral.   Sjekk gruppas Facebookside for siste oppdateringer/evt. forandringer for hver enkelt tur: (2) Ut på tur Lier. | Facebook

Eiker
Turgruppe for (tidligere) Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner.
Fotturer på dagtid hver tirsdag hele året. Fast oppmøte kl. 10.00 på P-plassen på Eikersenteret, bortenfor vaskehallen. Varighet inntil 4 timer inkludert god rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre Eiker. Kjøring i private biler til startstedet. Sjekk gruppas Facebookside for siste oppdateringer/evt. forandringer for hver enkelt tur: (2) Ut På Tur i Eiker | Facebook

Modum & Sigdal
Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager) hele året i samarbeid med Modum Frisklivsentral. Fast fremmøte kl. 10.00 på P-plassen på Furumo på Geithus. Turvarighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring til startsted/retur og god rast. 
Sjekk gruppas Facebookside for siste oppdateringer/evt. forandringer for hver enkelt tur: (2) Ut På Tur - Modum & Sigdal | Facebook

Røyken & Hurum      
Fotturer på dagtid hver onsdag. I partallsuker i Røyken og i oddetallsuker i Hurum. Varighet 3-4 timer. Kjøring i private biler til startstedet. Samarbeid med Røyken Frivilligsentral, Røyken og Hurum Frisklivssentral og Hurum Frivilligsentral.
Fast oppmøte: For turene i Røyken: Oppmøte på Pendlerparkeringen nedenfor Legevakten på Bråset kl 10,00 , eller ved startsted for turen (ca. kl. 10:15).
For turene i Hurum:
Oppmøte ved Semsporten på riksvei 289 mellom Sætre og Klokkarstua kl. 10.00.
Sjekk gruppas Facebookside for siste oppdateringer/evt. forandringer for hver enkelt tur: (2) Ut på tur Røyken og Hurum | Facebook

Sande & Svelvik
Fottur annen hver tirsdag i samarbeid med Frisklivsentralen i Sande.
Oppmøte kl. 10.00 på Torget i Sande, noen ganger er det oppmøte direkte ved startsted. Se turprogrammet for informasjon om dette.
Om vinteren er det lurt å ta med brodder/bruke pigga støvler og evt. staver. Alltid nisterast.
En søndag i måneden er det søndagstur til ulike turmål.
Pris: Gratis for DNT-medlemmer / kr. 30,- for ikke-medlemmer. 
Sjekk gruppas Facebookside for siste oppdateringer/evt. forandringer for hver enkelt tur: (2) Ut på tur Sande - Svelvik | Facebook