TURLEDERE


​​​​​​​I DNT Drammen og Omegn har vi rundt 100 turledere, som leder våre fellesturer fra nærturer og dagsturer til flerdags turer i fjellet -sommer som vinter. I 2019 hadde vi nærmere 750 turer totalt, og hver tur ledes som oftes av 2 turledere. Alle turlederoppdrag utføres på frivillig basis.