Rute og høydeprofil

SELVE TUREN 
Topp7Turen er på 26km, og går over følgende topper i Finnemarka:

Knabben 359 moh
Solbergvarden 531 moh
Lokkeråsen 607 moh
Hoggskollen 597 moh
Tverråsutsikten 535 moh*
Skimten 553 moh*
Varden  268 moh*

* Topp3Turen

Vi har også en kortere løype i Topp3Turen. Den er på omtrent 15km, og gå fra Eiksetra, Lier til Bragernes Torg.

Høydeprofil

Topp7Turen

Topp3Turen