Løype og høydeprofil

Løypene

Topp7Turen er på 26km, og går over 7 topper i Finnemarka.
Vi har også en kortere løype i Topp3Turen. Den er på omtrent 15km, og gå fra Eiksetra, Lier til Bragernes Torg.

Toppene: 
Knabben 359 moh
Solbergvarden 531 moh
Lokkeråsen 607 moh
Hoggskollen 597 moh
Tverråsutsikten 535 moh*
Skimten 553 moh*
Varden  268 moh*

* Topp3Turen


Kart med inntegnet rute kan kjøpes i Turbutikken i Nedre Storgate 10, Drammen.Høydeprofil

Topp7Turen

Topp3Turen