Bli med som dugnader!

Foto: Ragna Berg

Vil du være frivillig på Topp7turen, og være en del av dugnadsgjengen som skaper vårens vakreste eventur?

Topp7 turen er det største enkeltarrangementet i foreningen vår, og en folkefest uten like!
For å gjennomføre arrangementet på en god måte, trenger vi hjelp fra frivillige.

Det trenges mannskap til blant annet:
- Tilrettelegge løypene
- Vise vei i løypa og stå på toppene på selve turdagen
- Saft-, mat- og sikkerhetsstasjoner i marka
- Ta bilder på arrangementsdagen
- Se deltagere ut på morgenen på torget og ønske velkommen inn i mål på ettermiddag
- Holde i aktiviteter på Topptur på torget, som spikking, klatrekveld, slakk-line m.m.

Opplæring og veiledning vil bli gitt i forveien.
Send en mail til arrangementsansvarlig på topp7turen@dnt.no, om du kan tenke deg å bidra.