Bli med som dugnader!

Foto: Anders Backe

Vil du være frivillig på Topp7turen, og være en del av dugnadsgjengen som skaper vårens vakreste eventur?

Topp7 turen er det største enkeltarrangementet i foreningen vår, og en folkefest uten like!
For å gjennomføre arrangementet på en god måte, trenger vi hjelp fra frivillige.

Det trenges mannskap til blant annet:
- Laminere og henge opp plakater på forhand
- Merking av løype på forhånd
- Vise vei i løypa på selve turdagen
- Saft-, mat- og sikkerhetsstasjoner i marka
- Ta bilder på arrangementsdagen
- Registrere deltagere ut og inn ved målområdet (morgen og/eller ettermiddag)
- Utdeling av deltagerpremier, klippekort, m.m.
- Holde i aktiviteter på Topptur på torget, som spikking, klatrekveld, slakk-line m.m.

Opplæring og veiledning vil bli gitt i forveien.
Send en mail til arrangementsansvarlig på topp7turen@dntdrammen.no, om du kan tenke deg å bidra.