FRILUFTSLIV I SKOLEN

Opptur 4.mai 2011
Opptur 4.mai 2011 Foto: Eva Cecilie Simensen

Naturen er en perfekt arena for læring, naturopplevelser og fysisk aktivitet! 
Vi i DNT Drammen hjelper dere med å legge til rette for skoletur til fjells eller i nærmiljøet. Vi har flere hytter som passer godt for skoleklasser.
I tillegg tilbyr vi kurs og aktivitetsdager til skoler, barnehager, lærere og ansatte i SFO og barnehager.

Hytter tilrettelagt for skoleklasser

Her kommer det snart mere informasjon.På Salaby kan du finne gratis undervisningsopplegg om allemannsretten for grunnskolen.

DNT tilbyr kurs i friluftsliv og uteskole for lærere og voksenpersonale i barnehager og SFO. Kursene er praktiske og fulle av ideer til uteaktiviteter.

Hver vår inviterer vi landets 8. klassinger ut på tur! OPPTUR er en nasjonal turdag med flotte naturopplevelser, fysisk aktivitet og sosialt samvær uten fokus på konkurranse.