ÅrsmøteR

Årsmøte holdes hvert år i mars/april.
I 2022 avholdes det onsdag 20. april kl. 18.30 på Papirbredden i Drammen.