ÅrsmøteR

Årsmøte holdes hvert år i mars/april.
I 2021 ble årsmøtet avholdt digitalt 28. april kl. 18.00.