ÅrsmøteR

Årsmøte holdes hvert år i månedsskiftet mars/april.
I 2020 avholdes årsmøtet 31. mars kl. 18 på Svensefjøset i Lierbyen.