REGLER OG TILTAK FOR FELLESTURER, KURS OG AKTIVITETER MED DNT FREMOVER

Foto: Andre Marton Pedersen

DISSE REGLENE GJELDER 

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

 • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  

 • Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

 • Det er krav til bruk av påmelding for alle turer og aktiviteter. Påmeldingen må utføres i forkant av turen, samt opprop ved oppmøte. Dette pga. behovet for sporbarhet av smitte og for å ha kontroll på gruppestørrelsen.

 • Toppturer kan gjennomføres på lik linje med annen aktivitet, men ved valg av turmål skal det tas hensyn til Helsedirektoratets råd om å ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

 • Det er egne retningslinjer for stisykling og utlån av utstyr. Kontakt oss om behov for mer informasjon om dette. 

Antall deltakere og avstand: 

 • Alle som ikke tilhører samme smitteenhet/husstand, skal holde avstand på 1 meter mellom hverandre. 

 • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere. 

 • Hver gruppe skal ikke bestå av flere enn 50 personer.  

Mat og utstyr 

 • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr og det bør ikke deles på i gruppen.  

 • Det er lov å dele felles utstyr til aktivitet, så lenge man har gode retningslinjer i forhold til rengjøring av utstyret samt holder god håndhygiene. 

 • Alle må selv ha med antibac, vaskeservietter og pose til søppel. Det oppfordres til at turledere har med munnbind, men dette er kun obligatorisk på overnattingsturer. 

 • Hver enkelt deltaker tar med det den trenger av mat og drikke. Skal man tilberede og servere felles måltider, må maten være varmebehandlet. Tenk på smittekilder ved servering.   

 • I den grad det trengs biltransport kan man samkjøre, men 1 meters-regelen må fremdeles opprettholdes. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativ til kollektiv transport.