PADLELEDEN i Drammenselva og fjorden

Bildemontasje
Bildemontasje Foto: Jens Petter Ørjansen

Om ro og padleleden i Oslofjorden

Norges Padleforbunds prosjekt med å etablere en ro og padleled i Oslofjorden ble startet opp i slutten i av 2019 med støtte på 14,6 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB. Målsettingen med prosjektet er å etablere en sammenhengende padleled med ruter fra Halden i øst til Risør i sør. Tilsammen vil denne leden utgjøre mer enn 3000 kilometer med fantastiske ro- og padlemuligheter. For at prosjektet skulle kunne la seg gjennomføre, var det en forutsetning at padleklubber og kjentfolk ville bidra i det praktiske arbeidet med rutene og turbeskrivelsene.

Gyldenløve Kajakklubb, som er en del av DNT Drammen og Omegn, tok oppgaven med å beskrive rutene i Drammenselva og Drammensfjorden og knytte dette området til leden i Oslofjorden. Denne delen av padleleden er nå klar og totalt 33 ruter er  lagt ut i DNTs nasjonale turportal UT.no. Underveis er det blitt mange turer på vannet, befaringer og timer ved PC-tastaturet. Rutene er kvalitetssikret av Norges Padleforbund. Dette for å bidra til å gi alle så trygge naturopplevelser på vannet som mulig. Adkomstpunktene med tilhørende fasiliteter er registrert og fotoapparatet har vært flittig i bruk. Kartsporene er lagt ut i «Rett i kartet», den nasjonale kartdatabasen til Kartverket. I tillegg til turbeskrivelsene på UT.no er en informasjonstavle og en digital og trykt padlebok ferdigstilt.

Et spennende prosjekt er snart sluttført. Underveis har det vært flott å samarbeide med Norges Padleforbund, Oslofjordens Friluftsråd, Grafika AS, Eian Fritid og kommunene langs leden: Øvre Eiker, Drammen, Lier og Asker.

Vi ser frem til fortsettelsen!

DNT Drammen og Omegn

Gyldenløve Kajakklubb

På tur langs padleden i Drammenselva og fjorden

Ta en tur i Padleleden - TRYKK på padletavla så kommer du til UT.no - Når du kommer dit velg turforslag og padletur
Ta en tur i Padleleden - TRYKK på padletavla så kommer du til UT.no - Når du kommer dit velg turforslag og padletur

Det er lett å finne frem langs padleleden

Rutene er nummerert fra 1 til 33 i den nasjonale turportalen UT.no, på padletavlen og i padlebrosjyren. På UT.no finner du detaljerte beskrivelse av rutene, adkomst til vannet og mange bilder til inspirasjon.

Om turen ned elva og ut fjorden

Leden starter i Hokksund i Øvre Eiker Kommune, følger elva til munningen ved Drammen og fjorden videre ut til Rødtangen og Sandebukta. Ønsker du å dele opp strekningen ned Drammenselva i kortere etapper er det flotte adkomstmuligheter ved Steinberg, i Mjøndalen og i Solbergelva.

Før du starter turen ned vassdraget har du muligheten til ta en tur på den idylliske Vestfosselva som bukter seg gjennom kulturlandskapet opp til tettstedet Vestfossen ved enden av Fiskumvannet. Elva har et rikt fugleliv og du kan møte bever. Her finner du også Norges nasjonalfugl, fossekallen. 

Fra Gyldenløve Brygge har du muligheten til å ta en «bytur» til Åssiden Elvepark. Du vil passere under Ypsilon og fem andre bruer. Gyldenløve Brygge er også et flott utgangspunkt når du skal følge rutene videre ut Drammensfjorden.

En kano- eller kajakktur på Lierelva vil være en annerledes og spennende opplevelse. Du vet ikke alltid hva som møter deg rundt neste sving og kommer svært tett på naturen. Lierelva er en meander elv og bukter seg som en slange i spiraler på sin vei mot fjorden.

På østsiden av fjorden i kommunene Lier og Asker ligger friluftsområdene på rekke og rad. Du kan legge turen via Gilhusodden, Engersand, Jerdal, Dramstadbukta, Verket og Holmsbu på din vei til Rødtangen.Tilsvarende på vestsiden av fjorden i Drammen Kommune fra Gyldenløve Brygge via Knivestranda, Tangen Fjordpark, Sleavika, Batteriøya, Bokerøya, Berger og Hagasand på veien mot Sandebukta.

Alle friområdene underveis kjennetegnes ved at kommunene har tilrettelagt dem godt for allmenheten og friluftsliv ved og på vannet.

God tur på vannet!

En padlebok til inspirasjon og turglede 

For inspirerer deg til å velge en eller flere av de mange flotte rutene i padleleden har vi, med økonomisk støtte fra DNT Drammen og Omegn og Eian Fritid, fått muligheten til å lage en  digital padlebok på 42 sider med turbeskrivelser, kart og bilder. Denne padleboka kan du også kjøpe i en trykt versjon på 84 sider i Friluftsbutikken til DNT Drammen og Omegn og hos Eian Fritid (www.eian.no)

Trykker du på bildet under kan du ta en digital reise gjennom padleleden i Drammenselva og fjorden.

Ta en digital reise i padleleden - TRYKK på bildet så kommer du til padlebrosjyren
Ta en digital reise i padleleden - TRYKK på bildet så kommer du til padlebrosjyren Foto: Jens Petter Ørjansen

Merking av padleleden

Det vil bli satt opp informasjonstavler og pekeskilt på sentrale punkter langs padleleden. Informasjonstavler og skilt er satt opp ved Gyldenløve Brygge, kajakkbrygga til Gyldenløve Kajakklubb i Drammen, ved Eiker Padleklubb i Hokksund og Svelvik Kajakk Klubb ved Sleavika i Svelvik. Tavler vil også bli satt ut ved friområdene langs padleleden. Først ute er Lier Kommue som vil sette opp informasjonstavler i Lierbyen, på Gillhusodden og Engersand.

Det planlegges også satt opp en padlehuk langs leden i samarbeide med Norges Padleforbund og Drammen Kommune.


Ilustrasjonsfoto plassering av  informasjonstavle ved Gyldenløve Brygge i Drammen
Ilustrasjonsfoto plassering av informasjonstavle ved Gyldenløve Brygge i Drammen Foto: jens Petter Ørjansen

Naviger på Gyldenløve Kajakklubb sine nettsider via disse lenkene:

Om Gyldenløve Kajakklubb – Medlemskap i klubben - Padleleden – Leie av kajakk - Kurs i 2022 – Turer i 2022 –

- Nyttig informasjon for padlere -