om DNT Drammen

DNT Drammen og Omegn (DNTD) er en av mange medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (DNT) og arbeider for å legge forholdene til rette for aktivt friluftsliv i nærmiljø, skog og fjell gjennom hele året.  Foreningen ble stiftet i 1888 som Drammens og Oplands Turistforening (DOT), skiftet navn til DNT Drammen og Omegn (DNTD) i 2014, og er en av landets eldste og største turistforeninger med medlemmer fra Hurumlandet i sør til Nore og Uvdal og Finse i nord.

Administrasjonen

I DNT Drammen og Omegn er vi 11 ansatte som holder til i Storgata 10.

Kontakt oss

Spørsmål? Her får du tak i oss.

Organisasjon

Her finner du oversikt over organisasjonen.

Historie

Lær mer om vår lange historie.

Våre partnere

Vi har mange gode partnere som gjør vår aktivitet mulig.

Årsmøte

Det avholdes årsmøte hvert år. Relevante dokumenter ligger her.

Personvernerklæring

Her finner du DNT sin oppdaterte versjon av 28.06.18

DNTD merker og vedlikeholder over 1000 km turløyper og driver mange turisthytter/anlegg i skogen og på fjellet.

Foreningen arrangerer turer/aktiviteter for alle aldersgrupper.

Vårt friluftslivstilbud bygger på STIEN; det skal være Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt og Naturvennlig.

Vi jobber med å inkludere alle samfunnsgrupper i tilbudet vårt. Vi har også egen kajakklubb – Gyldenløve Kajakklubb.

Foreningen har Turbutikk/Turinformasjon, administrasjon/kontorer og møtelokaler i krysset Nedre Storgate (Gågata)/ Schwenckegata i Drammen.