VARDING, MERKING OG VEDLIKEHOLD AV KLOPPER OG BROER

Skilt ved Goliaten i Drammensmarka/Finnemarka
Skilt ved Goliaten i Drammensmarka/Finnemarka Foto: Anne Gallefos Wollertsen


DNT Drammen og Omegn merker og tilrettelegger et variert sti- og sommerløypetilbud i fjell og lavland tilpasset ulike aldersgrupper. Utbygging og vedlikehold av stier og sommerløyper må skje på en slik måte at sikkerheten til den enkelte fotvandrer ivaretas og uten at naturen får skjemmende sår. 


PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER

Merking og varding av stier og sommerløyper gjøres i samsvar med DNTs ”Merkehåndboka”. 

DNT Drammen og Omegn legger også vekt på at enkelte områder skal være uten tilrettelegging.

Eventuelle nye ruter skal være en del av en total plan. Både nye ruter, broer og klopper skal godkjennes av grunneier/myndighet før arbeidet starter.

Klopper og broer etterses hvert år. Broer som har lange spenn (f.eks. hengebroer) blir i tillegg inspisert hvert 5. år av fagfolk. Klopper og enkle broer som erfaringsvis blir tatt av isen om vinteren, tas inn hver høst og settes ut når turistsesongen starter.

DNT Drammen og Omegn har ansvaret for følgende broer i fjellet: 

  • Hengebro i Geitvassdalen ved Reinevannet på ruten Mårbu –Rauhellern.
  • Over Hein ved Heinseter.
  • Tunga bro over Lågen ved Osjøen på ruten Æan –Solheimstulen.

Det er utpekt en egen broansvarlig med egen instruks. Her inngår bl.a. vedlikehold og oppsynsprinsipper. 

Merkearbeidet ledes av ansvarlig for hhv lavlandsstiene og fjelløypene. Merkearbeidet utføres på dugnad. 


Last ned rapportskjema for merking i lavlandet her.

​​​​​​​Last ned rapportskjema for merking i fjellet her.Har du lyst til å merke ta kontakt med kontoret@dntdrammen.no