Medlemskap i Gyldenløve Kajakklubb

20For å bli medlem i Gyldenløve Kajakklubb må du være medlem i DNT Drammen og Omegn, ha betalt medlemskontingenten, være 16 år og ha våttkort med introduksjons-, grunnkurs eller tilsvarende kurs. Gyldenløve Kajakklubb har ingen egen kontingent utover at du på være medlem i DNT Drammen og Omegn. Er du en erfaren padler og behersker egen- og kameratredning samt sikkerhetsrutiner, vil medlemskap kunne bli vurdert. Vi anbefaler alle å investere i et grunnkurs.

Du må huske å melde deg inn i Gyldenløve Kajakklubb.

Ønsker du  å bli medlem send en e-post til: Ja, jeg ønsker å bli medlem i klubben.

Fyll i informasjonsfeltene du finner i e-posten, så tar vi kontakt med deg.

Dersom du er medlem i DNT Drammen og Omegn, eller ønsker å melde deg inn, husk å log inn på - Min side - og registrere adressedata, e-postadresse og telefonnummer. Dette er viktig slik at vi kommer i kontakt med deg ved påmelding til en aktivitet, en tur eller et kurs.

Kurs i sesongen 2020
Vi er opptatt av at medlemmene skal ha trygge naturopplevelser på vannet. Det holdes i sesongen kurs i regi av klubbens trenere og i samarbeide med Eian Fritid. Kursene er åpne, det innebærer at "ikke medlemmer" kan delta. Du finner informasjon om kursene og kan melde deg på kurs her: Bestill kursplass i 2020

Onsdagspadlinger og turer

Som medlem i klubben har du tilgang til et trivelig padlemiljø. Du kan delta på onsdagspadlinger og turer med overnatting. Du kan bli med andre medlemmer på tur eller invitere på tur selv. Her finner du formasjon om og kan melde deg på turene: Turprogrammet for 2020

Leie av kajakk for medlemmer og kursdeltakere

Medlemmer i klubben og kursdeltakere har mulighet til å leie kajakk med flytevest, spruttrekk og åre. Kursdeltakere er personer som deltar på kurs i regi av Gyldenløve Kajakklubb eller Eian Fritid på vegne av klubben. Informasjon om kajakkleie, og hvordan du kan leie en kajakk, finner du her: Leie av Kajakk 

Kajakklubbens Facebook-gruppe
Dette er en aktiv gruppe hvor medlemmene kan stille spørsmål, invitere hverandre på tur og dele bilder og turopplevelser. Gruppen har over 560 medlemmer. I gruppen finner du medlemmer i og venner av Gyldenløve Kajakklubb. Vi oppfordrer medlemmene til å melde seg inn i Facebook-gruppen, Gyldenløve Kajakklubb.

Har du spørsmål vedrørende Facebook-gruppen, ta kontakt med: Jens Petter Ørjansen

Nyhetsbrev til medlemmene
Vi sender også ut et nyhetsbrev, "På Vannet", til medlemmene via e-post. For at "På Vannet" skal komme frem, er det viktig at vi har din riktige e-postadresse og får beskjed dersom den blir endret.

Naviger på Gyldenløve Kajakklubb sine nettsider via disse lenkene:

Om Gyldenløve Kajakklubb – Medlemskap i klubben – Leie av kajakk - Bestill kursplass i 2020 – Turer i 2020 –

- Nyttig informasjon for padlere -