Ledige turlederoppdrag

Turleder for turgruppe i Svelvik på dagtid.
Turene er i samarbeid med Cafè Global og er et tilbud til de som er helt nye i friluftslivet.


Kontakt midia.hesso@dnt.no

Turer og aktiviteter for familier
Barnas Turlag arrangerer forskjellige turer for barn og deres familier, 1 - 2 ganger i måneden.
Vi ønsker alltid flere frivillige til disse turene, men akkurat nå har vi spesielt behov for flere frivillige til:
Barnas Turlag Drammen
Barnas Turlag Lier
Barnas Turlag Modum
 


Ta kontakt med Ingrid på ingrid.bergande@dnt.no 

Ledige oppdrag:
Per april 2022 så er det behov for frivillige på dette i DNT Drammen og Omegn:


Tirsdager kl 12.00: turer med Ukrainske flyktninger i Drammen Kommune.
Her kan du være med som turdeltaker, for sosial nettverksbygging selv og/eller hjelpe til med det som det er behov for.
Starter opp tirsdag 5.april. Etter denne dagen vet vi mer og sammen kan vi lage et godt opplegg.
Det kan også være behov for turer for familier i helgene og ettermiddager.


Turer for Ukrainske flyktninger i Lier Kommune.
Vi får info på torsdag denne uken.


Onsdag formiddag kl 12: turer for herrer som er på Kafè på Fjell. Enkle turer i området.
Velkommen også som turdeltaker.


10.mai:
Dette er verdens aktivitetsdag og kick off for det som heter «Sammen på tur».
Her er vi i planleggingsfasen med turer p dagtid, ettermiddag den 10.mai, samt enkle turer utover våren.
Velkommen til å bidra i denne gruppen med ideer og innspill!


11.juni: Topp 7 turen:
Les mer om denne her: https://drammen.dnt.no/topp7turen/

Behov for frivillige i løypene og på Bragernes Torg for aktiviteter for barn og familier. Kl 11-16


Hyttedugnad: ulike oppdrag på ulike hytter.

Både i nærmiljøet og på fjellet.
Kontaktperson johan.fegri@dnt.no  eller kontakt Thea

Onsdag formiddag: dugnadsgruppe på Eiksetra.


Merking: det er alltid behov for flere merkere og stiryddere.
For å gjøre dette arbeidet må man gå på Merke kurs.
Vårt neste merke kurs er: https://drammen.dnt.no/aktiviteter/143010/908533/


Turgrupper i nærområdet der du bor er alltid velkommen 😊Fotos: Marius Dalseg Sætre, Sindre T. Lønnes, Pål Malm