Kontakt oss

Administrasjon

E-post: kontoret.drammen@dnt.no
Tlf: 32 25 51 40 - tastevalg 1

Post- og besøksadresse:
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen

E-post og telefonnummer til våre ansatte

Kontonummer: 2200 24 16534     
BIC-adresse: DNB ANOKK       
IBAN-nr.: NO43 2200 24 16534 
Org.nr. : 971438118

Turbutikken

E-post: butikk.drammen@dnt.no
Tlf.: 32 25 51 40 - tastevalg 2

Post- og besøksadresse:
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen

Åpningstider:
Mandag - fredag : 10.00 - 17.00
Lørdag                  : 10.00 - 15.00

Følg oss på Facebook, Instagram og YouTube.