Foto: Kari Nygård
Foto: Inger Sjøberg

DNT TILRETTELAGT

Klart det går

Klart det går er turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelser.

Noen turer er dagsturer i nærmiljøet  mens andre turer er helg- eller ukesturer i fjellet.

Det arrangeres flerdagsturer 3-4 ganger i året.


I løpet av senhøsten 2018 kommer turprogrammet for 2019.DNT Tilrettelagt  jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer ulike typer turer og aktiviteter og jobber for at  våre store arrangement skal være tilgjengelige for flest mulig.

DNT Tilrettelagt dekker både Klart det går-aktiviteter, tilrettelagt for folk med nedsatt fysisk funksjon og Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) som har aktiviteter for utviklingshemmede.

                                                                               BLI FRiVILLIG I DNT TILRETTELAGT

                                                DNT Tilrettelagt i trenger flere engasjerte frivillige, ledsagere og turledere.

                                                            Ta kontakt med Thea Hajum Utvik i DNT Drammen og Omegn

                                                                             Mail: thea@dntdrammen.no  Tlf: 904 10 415

Foto: DNT