Foto: Kari Nygård
Foto: Inger Sjøberg

DNT TILRETTELAGT

DNT Tilrettelagt  jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse.
Vi arrangerer ulike typer turer og aktiviteter og jobber for at våre store arrangement skal være tilgjengelige for flest mulig.

DNT Tilrettelagt dekker både Klart det går-aktiviteter, tilrettelagt for folk med nedsatt fysisk funksjon, 
og Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) som har aktiviteter for utviklingshemmede.Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)

FTU er et tilbud til personer med utviklingshemming, deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer ønsker Turistforeningen å skape en felles arena for å ha det gøy sammen ute i naturen.

Turene er svært lavterskel og tilrettelagt for rullestolbrukere.
Turene arrangeres 2 onsdager i måneden, annenhver gang på Eiksetra i Lier og Sæteren gård i Bærum.

Følg med her for mer datoer for turer og mer informasjon


Klart det går

Klart det går er turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelser.

Noen turer er dagsturer i nærmiljøet,  mens andre turer er helg- eller ukesturer i fjellet.

Det arrangeres flerdagsturer 3-4 ganger i året.


                                                                               BLI FRiVILLIG I DNT TILRETTELAGT

                                                DNT Tilrettelagt i trenger flere engasjerte frivillige, ledsagere og turledere.

                                                            Ta kontakt med Thea Hajum Utvik i DNT Drammen og Omegn

                                                                             Mail: thea@dntdrammen.no  Tlf: 904 10 415

Foto: DNT