Foto: Kari Nygård
Foto: Inger Sjøberg

DNT TILRETTELAGT

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)

FTU er et tilbud til personer med utviklingshemming, deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer ønsker Turistforeningen å skape en felles arena for å ha det gøy sammen ute i naturen.

Turene er svært lavterskel og tilrettelagt for rullestolbrukere.
Turene arrangeres 1 gang i måneden på Eiksetra i Lier og 2.hver uke på Harborgstrømpaviljongen i Drammen.

Bli med FTU til Mårbu Turisthytte på Hardangervidda 21.-23.juni 2019.


Ingen kommende aktiviteter.

Klart det går

Klart det går er turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelser.

Noen turer er dagsturer i nærmiljøet  mens andre turer er helg- eller ukesturer i fjellet.

Det arrangeres flerdagsturer 3-4 ganger i året.


Bli med på tur til Rauhelleren Turisthytte på Hardangervidda 6.-9.august 2019.DNT Tilrettelagt  jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer ulike typer turer og aktiviteter og jobber for at  våre store arrangement skal være tilgjengelige for flest mulig.

DNT Tilrettelagt dekker både Klart det går-aktiviteter, tilrettelagt for folk med nedsatt fysisk funksjon og Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) som har aktiviteter for utviklingshemmede.

                                                                               BLI FRiVILLIG I DNT TILRETTELAGT

                                                DNT Tilrettelagt i trenger flere engasjerte frivillige, ledsagere og turledere.

                                                            Ta kontakt med Thea Hajum Utvik i DNT Drammen og Omegn

                                                                             Mail: thea@dntdrammen.no  Tlf: 904 10 415

Foto: DNT