Foto: Kari Nygård
Foto: Thea Hajum Utvik

DNT TILRETTELAGT

DNT Tilrettelagt  jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse.
Vi arrangerer ulike typer turer og aktiviteter og jobber for at våre store arrangement skal være tilgjengelige for flest mulig.

DNT Tilrettelagt dekker både Klart det går-aktiviteter, tilrettelagt for folk med nedsatt fysisk funksjon, 
og Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) som har aktiviteter for utviklingshemmede.Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)

FTU er et tilbud til personer med utviklingshemming, deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer ønsker Turistforeningen å skape en felles arena for å ha det gøy sammen ute i naturen.

Turene er svært lavterskel og tilrettelagt for rullestolbrukere.
Turene arrangeres:
En onsdag i måneden på Eiksetra i Lier og 
En tirsdag i måneden på Årbogen i Krokstadelva.

Se gjerne Facebooksidene til hver av stedene
Eiksetra

Årbogen​​​​​​​

Klart det går

Klart det går er turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelser.

Noen turer er dagsturer i nærmiljøet,  mens andre turer er helg- eller ukesturer i fjellet.

Det arrangeres flerdagsturer 3-4 ganger i året.

Årets vintertur går til Iungsdalshytta 13-15.mars 2020

For informasjon og påmeldling les mer her.


                                                                               BLI FRiVILLIG I DNT TILRETTELAGT

                                                DNT Tilrettelagt i trenger flere engasjerte frivillige, ledsagere og turledere.

                                                            Ta kontakt med Thea Hajum Utvik i DNT Drammen og Omegn

                                                                             Mail: thea@dntdrammen.no  Tlf: 904 10 415

Foto: DNT