Leie av kajakk, plass i sjøboden, nøkkel og priser

Kajakkleie for medlemmer og kursdeltakere

Kajakkene kan bare leies av medlemmer i Gyldenløve Kajakklubb som har våttkort, og deltakere på kurs i regi av klubben eller Eian Fritid på vegne av klubben.

Klubben tilbyr ikke generell uteleie av kajakker og utstyr til private eller komersielle formål.

Gyldenløve Kajakklubb - Veileder for smittevern

I forbindelse med Korna viruset har klubben, i samarbeide med Eian Fritid, utarbeidet en Veileder for smittevern som beskriver rutinene som må følges ved turer og kurs, samt ved opphold i Sjøboden. Det er også laget en video som viser bruk av garderoben, toalettene og desinfisering/vask ved leie av klubbkajakker og utstyr.

TRYKK HER for å gå til Veilederen for smittevern

TRYK HER for å gå til Videoen / Veilederen for smittevern

NB! Les gjennom veilederen og se videoen for smittevern før du leier kajakk.

***

Leie av kjakk

For at du skal få du skal få lagt inn bestillingen din riktig anbefaler vi at du følger stegene. Les alltid veiledningen og følg den når du skal bestille en kajakk. 

Steg 1 - TRYKK her og les veiledningen for valg og leie av kajakk.

Steg 2 - TRYKK her for å leie en kajakk.

Sesongleie for 2020 - TRYKK her for å tegne en avtale. 

Husk at informasjonskapsler (Cockies) må være PÅ i nettleseren du bruker når du går inn i systemet for å leie kajakk.

Vilkår for leie av kajakk:

Veilederen for smittvern: Les og følge stegene i Veilederen for smittevern når du leier en kajakk.

Leieavtalen er personlig: Det er ikke anledning til å leie kajakk på vegne av andre medlemmer/ikke medlemmer. Brudd på vilkårene for leie av kajakk vil kunne medføre at muligheten til å leie kajakk bortfaller.

Aldersgrense: Aldersgrense for å leie kajakk er 16 år.

Tidsperiode: Det er anledning til disponere kajakken for inntil 3 døgn av gangen, f.eks. fra fredag til søndag, hvis ikke annet er skriftlig avtalt med klubben.

Sesongleie: Det er mulig å tegne avtale om sesongleie.

Valg av kajakk: Det er leietakers ansvar å velge den kajakken og det utstyret som passer. Noter deg nummeret på kajakken når du bestiller, og bruk alltid den kajakken du har bestilt.


Før du setter kajakken på vannet: Juster fotstøttene, sjekk at spruttrekket passer og at senkekjølen/roret er i orden og fungerer slik de skal.

Annet utstyr: Når du leier en kajakk kan du låne åre, redningsvest og spruttrekk. Bruk alltid spruttrekk og vest!

Personlig utstyr: Utstyr utover ovennevnte må du sørge for selv.

Før og etter turen: Registrere deg alltid i protokollen som ligger på Gyldenløve Brygge før turen starter og når du kommer tilbake. Fyll inn all informasjon. Skriv tydelig med blokkbokstaver.

Retur av utstyr: Når turen er over skal kajakken, vest, spruttrekk og åre rengjøres i henhold til Veilederen for smittvern og settes tilbake på riktig plass.

Rapportering av skader på utstyr: Dersom det har oppstått skader skal disse rapporteres. Kostnader for å reparere skader som er et resultat av skjødesløs bruk vil kunne bli belastet leietaker. Skader på utstyr rapporteres til Jens Petter Ørjansen e-post: jens.petter.orjansen@ebnett.no

Generell regel: Ta vare på kajakken og øvrig utstyr som om det var ditt eget! Løft og bær alltid kajakken ved sjøsetting og innlandstigning, slik at riper og skader på skroget unngås i så stor grad som mulig.

Nøkkel: 

Når du leier kajakk må du hente nøkkel til sjøboden og betale depositum for den i DNT Drammen og Omegns Turbutikk i Schwenckegata 10 i Drammen. Nøkkelen må leveres tilbake samme sted senest to dager etter endt leieperiode.

Dersom du har inngått avtale om sesongleie, eller leie av kajakkplass, betaler du et depositum for nøkkel. Leietakeren kan, for disse avtaletypene, disponere nøkkelen ut sesongen, eller inntil leieforholdet avsluttes.

Leie av kajakkplass i Sjøboden

Det er mulig for medlemmene i klubben til å leie kajakkplass i Sjøboden. Ventetid på plass vil måtte påregnes avhengig av tilgjengelighet. Dersom det er venteliste vil plasser bli tildelt i den rekkefølge søknadene har kommet inn. Leie av kajakkplass er et tilbud til aktive medlemmer. Vi leier ikke ut plasser til ren oppbevaring/lagring. En leieavtale må signeres. Avtaleperioden for leie av plass løper fra 01. april til 31. mars.

Dersom du er interessert i å leie kajakkplass send en e-post til: Ja, jeg er interessert i å leie en kajakkplass.

Det er pr 30. juni 2020 venteliste for leie av kajakkplass i Sjøboden.

Priser

Prisoversikt (Kan endres uten foregående varsel)

Pris

Sesong-/årsleie av kajakk for medlemmer i Gyldenløve Kajakklubb

1.500,-

Leie av kajakk til medlemmer i Gyldenløve Kajakklubb (Døgn)

200,-

Leie av kajakk for medlemmer i Gyldenløve Kajakklubb som er medlemmer i DNT Ung Drammen og Omegn (Døgn)

150,-

Leie av kajakk til Ikke medlemmer (Kun ved kurs / Døgn)

250,-

Depositum for nøkkel til Gyldenløve Brygge

400,-

Erstatning ved tap av nøkkel

400,-

Leie av kajakkplass for medlemmer pr. år

1.500,-Naviger på Gyldenløve Kajakklubb sine nettsider via disse lenkene:

Om Gyldenløve Kajakklubb – Medlemskap i klubben – Leie av kajakk - Bestill kursplass i 2021 – Turer 2020 – 

- Nyttig informasjon for padlere -