Leie av kajakk, plass i sjøboden, nøkkel og priser

Kajakkleie for medlemmer og kursdeltakere

Kajakkene kan bare leies av medlemmer i Gyldenløve Kajakklubb som har våttkort, og deltakere på kurs i regi av klubben eller Eian Fritid på vegne av klubben. Klubben tilbyr ikke generell utleie av kajakker og utstyr til private, offentlige eller kommersielle formål.

Leie av kajakk

For at du skal få du skal få lagt inn bestillingen din riktig i bestillingssystemet anbefaler vi at du følger steg 1 og 2 under. Les alltid veiledningen og følg den når du skal bestille en kajakk. 

Steg 1 - TRYKK her og les alltid veiledningen for valg og leie av kajakk.

Steg 2 - TRYKK her for å leie en kajakk.

Sesongleie

Medlemmer i Gyldenløve Kajakklubb har muligheten til å tegne en avtale for sesongleie av kajakk. Avtalen følger kalenderåret.

TRYKK her for å tegne en avtale om sesongleie for 2022.

Vilkår for leie av kajakk:

 • Leieavtalen er personlig: Det er ikke anledning til å leie kajakk på vegne av andre medlemmer/ikke medlemmer.
 • Aldersgrensen for å leie kajakk er 16 år.
 • Brudd på vilkårene for leie av kajakk vil kunne medføre at muligheten til å leie kajakk bortfaller.
 • Det er anledning til disponere kajakken for inntil 3 døgn av gangen, hvis ikke annet er skriftlig avtalt med klubben.
 • Det er leietakers ansvar å velge den kajakken og det utstyret som passer.
 • Noter deg nummeret på kajakken når du bestiller, og bruk alltid den kajakken du har bestilt.
 • Før du setter kajakken på vannet: Juster fotstøttene, sjekk at spruttrekket passer og at senkekjølen/roret er i orden.
 • Annet utstyr: Når du leier en kajakk kan du låne åre, redningsvest og spruttrekk. Bruk alltid spruttrekk og vest!
 • Personlig utstyr: Utstyr utover ovennevnte må du sørge for selv.
 • Før og etter turen: Registrere deg alltid i protokollen som ligger på Gyldenløve Brygge.
 • Når turen er over skal kajakken, vest, spruttrekk og åre rengjøres og settes tilbake på riktig plass.
 • Dersom det har oppstått skader skal disse rapporteres.
 • Det er viktig for alles sikkerhet at skader blir reparert.
 • Skader som vurderes å skyldes skjødesløs bruk vil kunne bli belastet leietakeren.
 • Skader på utstyr rapporteres til e-post: jens.petter.orjansen@ebnett.no

Generell regel: Ta vare på kajakken og øvrig utstyr som om det var ditt eget! Løft og bær alltid kajakken ved sjøsetting og innlandstigning, slik at riper og skader på skroget unngås i så stor grad som mulig.

Nøkkel: 

Når du leier kajakk må du hente nøkkel til sjøboden og betale et depositum. Nøkkelen kan hentes hos DNT Drammen og Omegn i Turbutikk i Nedre Storgate 10/Gågata i Drammen. Nøkkelen må leveres tilbake samme sted senest to dager etter endt leieperiode. Dersom du har inngått avtale om sesongleie eller leie av kajakkplass, betaler du et depositum og kan disponere nøkkelen for sesongen eller inntil leieforholdet avsluttes. Husk å levere nøkkelen i butikken til DNT Drammen og Omegn i Friluftslivets Hus.

Leie av kajakkplass i Sjøboden

Det er mulig for medlemmene i klubben til å leie kajakkplass i Sjøboden. Ventetid på plass vil måtte påregnes avhengig av tilgjengelighet. Dersom det er venteliste vil plasser bli tildelt i den rekkefølge søknadene har kommet inn. Leie av kajakkplass er et tilbud til aktive medlemmer som bruker kajakkene. Vi leier ikke ut plasser til ren oppbevaring/lagring. En leieavtale må signeres. Avtaleperioden for leie av plass løper fra 01. april til 31. mars.

Dersom du er interessert i å leie kajakkplass send en e-post til: Ja, jeg er interessert i å leie en kajakkplass.

Det er pr 1. januar 2022 venteliste for leie av kajakkplass i Sjøboden.

Priser

Prisoversikt (Kan endres uten foregående varsel)

Pris

Sesong-/årsleie av kajakk for medlemmer i Gyldenløve Kajakklubb

1.500,-

Leie av kajakk til medlemmer i Gyldenløve Kajakklubb (Døgn)

200,-

Leie av kajakk for medlemmer i Gyldenløve Kajakklubb som er medlemmer i DNT Ung Drammen og Omegn (Døgn)

150,-

Leie av kajakk til Ikke medlemmer (Kun ved kurs / Døgn)

250,-

Depositum for nøkkel til Gyldenløve Brygge

400,-

Erstatning ved tap av nøkkel

400,-

Leie av kajakkplass for medlemmer pr. år

1.500,-


Naviger på Gyldenløve Kajakklubb sine nettsider via disse lenkene:

Om Gyldenløve Kajakklubb – Medlemskap i klubben - Padleleden – Leie av kajakk - Kurs i 2022 – Turer 2022 – 

- Nyttig informasjon for padlere -