Alle skal få være med ut!

Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT Drammen og Omegn har over flere år jobbet med inkludering av flerkulturelle kvinner og menn og deres barn og unge gjennom frivillig arbeid, deltagelse på våre aktiviteter og ulike former for bidrag i DNT.

Målet er å bidra til at flere flerkulturelle kommer seg ut, blir bedre kjent med friluftslivet, får muligheten til å bidra for fellesskapet, får større tilhørighet til friluftslivet og til DNT slik at det bygges en felles identitet med resten av samfunnet. Gjennom deltakelse i aktivitet,kurs og frivillighet i regi av DNT vil flerkulturelle lære hvordan det norske organisasjonslivet fungerer, hvordan samfunnet er bygget opp , hvordan man kan tilegne seg nettverk og kompetanse gjennom aktiv deltakelse i dugnad, turer, kurs og aktiviteter. 

På bakgrunn av dette arbeidet har foreningen fått høy kompetanse og erfaring innen feltet, og har blitt en aktør andre frivillige organisasjoner og offentlige instanser henvender seg til for å få tips og råd.