DUGNAD

Vardebygging
Vardebygging Foto: Per Arve Kristiansen


Dugnad er selve fundamentet for aktiviteten i en forening som DNT Drammen og Omegn. 

Det er dugnadsfolk som sitter i turkomiteene og som er turledere - i Barnas Turlag, i Seniorgruppa, i Fjellsportgruppa, på dagsturene og hytte-til-hytte-turene, det er dugnadsfolk som er stimerkere og bru- og hytteansvarlige, som sitter i komitéer for markedsføring, for spesielle arrangementer og naturvern... 

Personer som yter dugnadsinnsats for Turistforeningen gjør det trolig først og fremst fordi de finner det meningsfylt og sosialt for egen del. Samtidig bidrar de til å skape aktivitet og verdier som mange nyter godt av gjennom turistforeningens tilbud. Tilbudet om det enkle, tradisjonsrike og naturvennlige friluftslivet blir stadig viktigere i en tid der mange blir stadig mindre fysisk aktive i jobb, skole og fritid, der livsstilsykdommer øker faretruende, og der fysisk aktivitet i stadig større grad blir kommersialisert og konkurranseorientert. 

Dugnadsånden i DNT Drammen og Omegn lever fortsatt i beste velgående, så vi er ikke så bekymret for om vi skal klare å gjennomføre alt vi har fore. Men økt aktivitet krever også økt innsats, og derfor trenger et aktivt dugnadskorps stadig ny rekruttering. Vi oppfordrer derfor alle som ønsker en meningsfylt fritidsaktivitet, som ønsker å komme inn i et godt sosialt fellesskap, og som samtidig ønsker å bidra aktivt til å fremme det enkle friluftslivet, om å ta kontakt med administrasjonen, - der finnes det oversikt over aktuelle dugnadsoppgaver. 

Dugnad - et sosialt tiltak - bli med!
​​​​​​​