Foto: Kari Nygård
Foto: Thea Hajum Utvik

DNT TILRETTELAGT

DNT Tilrettelagt  jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse.
Vi arrangerer ulike typer turer og aktiviteter og jobber for at våre store arrangement skal være tilgjengelige for flest mulig.

DNT Tilrettelagt dekker både Klart det går-aktiviteter, tilrettelagt for folk med nedsatt fysisk funksjon, 
og Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) som har aktiviteter for utviklingshemmede.Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)

FTU er et tilbud til personer med utviklingshemming, deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer ønsker Turistforeningen å skape en felles arena for å ha det gøy sammen ute i naturen.

Turene er svært lavterskel og tilrettelagt for rullestolbrukere.
Turene arrangeres to ganger i måneden.
En onsdag i måneden på Eiksetra i Lier, og 
en tirsdag i måneden på Årbogen i Krokstadelva.

Facebooksidene til hver av stedene:
Eiksetra

Årbogen​​​​​​​Tilbud for barn og unge

Nytt tilbud i 2021

Velkommen til tilrettelagt friluftsliv for barn og unge!

DNT Drammen og Omegn skal i 2021 starte en friluftslivgruppe for barn og unge som har behov for et bedre tilrettelagt aktivitetstilbud der mestring og sosialt samvær vil stå i fokus. 

En gang i måneden vil det bli arrangert korte turer og ulike tilrettelagte aktiviteter. Dette kan være natursti, tarzanløype, ridning, kanopadling, klatring, aking, ski etc. Bålkos med mat og hygge vil være en stor del av tilbudet. Det vil bli servert enkel mat og drikke. 

Det vil også bli arrangert leir og overnattingsturer for barna i løpet av året. 

Det vil være turledere fra DNT Drammen og Omegn med, men alle deltagerne må ha med seg ledsagere. Vi ønsker også andre familiemedlemmer (søsken/besteforeldre etc.) velkomne til å delta.

Se Facebook-siden deres for mer informasjon.

Klart det går

Klart det går er turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelser.

Noen turer er dagsturer i nærmiljøet,  mens andre turer er helg- eller ukesturer i fjellet.
Det arrangeres flerdagsturer 3-4 ganger i året.

Årets vintertur går til Iungsdalshytta 16-19.mars.

Årets sommertur blir Tour de Dovre på sykkel
30.august - 2. september. 

Turprogram Klart det går 2021:
24. januar Skitur ved Eiksetra i Lier

7. februar Skitur til Skioldhytta på Konnerud i Drammen

7. mars Fottur på Spiralen 

16. - 19. mars vintertur til Iungsdalshytta

8. - 9. mai hengekøyetur i Finnemarka

5. juni Topp3 turen

30. aug -2. sept sommertur Tour de Dovre på sykkel

24. - 26.september Hyttetur til Dalabu

3. oktober Fottur rundt Garsjø i Lier

7. november fottur på Spiralen i Drammen

5. desember Båltur


                                                                               BLI FRIVILLIG I DNT TILRETTELAGT

                                                DNT Tilrettelagt trenger flere engasjerte frivillige, ledsagere og turledere.

                                                            Ta kontakt med Thea Hajum Utvik i DNT Drammen og Omegn

                                                                             Mail: thea@dntdrammen.no  Tlf: 904 10 415

Foto: DNT