DNT senior Drammen

DNT senior Drammen inviterer til turer i nærmiljøet rundt Drammen hver mandag på dagtid i sommerhalvåret.Dett er turer med turleder på stier og turveier i Drammen og nabokommunene. Vi går ikke så langt eller så fort, og tar oss god tid til hyggelig matpause underveis. Samkjøring i private biler til turens utgangspunkt, spleiser på kjøreutgiftene. 

Fast oppmøtested: ESSO bensinstasjon i Hauges gate nedenfor sykehuset i Drammen kl. 10.00.
Turprogrammet settes opp i fellesskap hver høst.