DNT Fjellsport Drammen

Foto: Lars Petter Jonassen
Foto: Harald Undheim

Hvis du liker litt ekstra utfordringer på tur, er fjellsport noe for deg!
Vi arrangerer fellesturer, kurs og samlinger innen tinderangling, topptur på ski og klatring.

Fjellportgruppa, en gruppe under DNT Drammen og Omegn, jobber for å fremme et aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv
med positive naturopplevelser og trygg ferdsel i fjell og bratt terreng.

Hver onsdag – unntatt i sommerferien - arrangerer Fjellsportgruppa aktiviteter tilpasset årstiden, som gir gir forberedelse til fellesturer og er et sosialt samlingspunkt for fjellsportentusiaster;

  • klatring
  • toppturtrening på ski
  • turtrening med eller uten sekk.


Fellesturene går til fots eller på ski i fjellområdene i landet vårt. Vanskelighetsgraden på turene varierer, men felles for de fleste turene er at de går i bratt terreng.

Fjellsportgruppa arrangerer også kurs innen klatring, skred, ekspedisjon og bre med DNT-godkjente instruktører.

Tur og kursprogram er satt opp i fellesskap av Fjellsportgruppas medlemmer.Alle aktiviteter i Fjellsportgruppa ledes av DNT-utdannede turledere.
Det er påmelding og deltakeravgift for fellesturer og kurs. Hva deltakeravgiften dekker oppgis i tur/kursbeskrivelsen.
Nedre aldersgrense for deltagelse på turer og kurs er 18 år.

Følg oss gjerne på Facebook.Styret i DNT Fjellsport Drammen for 2022-2023 består av:
Sveinung Tofte, Vibeke Sundling. Espen Boye Hansen og Silje Maurtveten


​​​​​​​VELKOMMEN PÅ TUR I BRATT TERRENG MED OSS!