DNT Fjellsport Drammen

Velkommen til årsmøte i DNT Fjellsport Drammen 12.november kl 18.00 på Friluftslivets hus.

Fjellsportgruppa er, som navnet sier, en gruppe med spesiell forkjærlighet for friluftsliv i fjellet. De fleste av turene våre er lagt til de praktfulle fjellområdene i landet vårt, men også de nære skogsområdene blir besøkt i løpet av året. Turene varierer i vanskelighetsgrad. Fra alminnelige turer til lange dagsetapper og/eller bratt terreng. 

De fleste turene er helgeturer med avreise fredag ettermiddag og hjemkomst søndag kveld, men vi har også dags- og ukesturer på programmet.

Viktige faktorer i mange av turene er tinderangling, lett klatring og brevandring. Vi har derfor med jevne mellomrom avholdt både bre- og klatrekurs med innleide instruktører. På brekursene brukes instruktører som er godkjent av DNT, og vi følger også DNTs kursopplegg. En onsdag i måneden - unntatt i juli - har Fjellportgruppa en kveldstur i nærområdet.

Nedre aldersgrense for deltagelse på turene våre er 18 år.  Vi har ingen turleder i vanlig forstand, men turkoordinatorer. Disse sørger for tilrettelegging og gjennomføring av turen. Alle er med på turene på eget ansvar. Transport foregår ofte med privatbiler, med fast godtgjørelse til sjåførene. Andre fellesutgifter spleises det på.

Programmet for neste sesong blir satt opp av gruppas medlemmer i fellesskap på planleggingsmøtet om høsten. Her er alle velkommen til å påvirke hva ambisjonsnivået blir for neste år. 

Har du vanlig god fjellerfaring, er i god fysisk form, liker å dra på spennende turer sammen med gode venner og ønsker å oppleve naturen til alle årstider, - ja da er FJELLSPORTGRUPPA valget for deg!

Styret i DNT Fjellsport Drammen for 2018-2019 består av:
Frode Abedissen, Hege Jacobsen, Merethe Kruke, Kent Wold Kristensen, Silje Maurtveten

Følg oss gjerne på facebook:  www.facebook/DNTFjellsportDrammen

VI ØNSKER DEG HJERTELIG VELKOMMEN MED! 

​​​​​​​Bilkjøring med private biler: Bilen koster kr 35,- per mil + bom- og fergepenger. Deles på alle.