DNT aktiv i Drammensmarka
DNT aktiv i Drammensmarka Foto: Ove  Brude Kolstad

DNT akTiv

DNT akTiv er et tilbud i DNT Drammen og Omegn og retter seg mot de som ønsker å gå turer i god gangfart som gir litt puls. Turene er for aktive voksne og går i nærmiljøet.

Vintersesongen går vi tur hver torsdag ettermiddag.

Sommerhalvåret, etter påske, går vi  tirsdager i Drammen og torsdager i Eiker.

Med jevne mellomrom blir det arrangert dagsturer i helg.

Hensikten med tilbudet er:

-       Turer i rask gange som gir god trening.

-       Nærmiljøturer som krever lite tid og planlegging.

-       Gode friluftsopplevelser.

-       Sosialt, blir kjent med andre med samme interesser.

Turgruppa har egen Facebook-side. Følg med her for oppdatert informasjon.