DNT akTiv

Turledere i DNT akTiv: Anita Burud, Stine S. Liveng og Ellen Slotte.
Turledere i DNT akTiv: Anita Burud, Stine S. Liveng og Ellen Slotte. Foto: DT.no

DNT akTiv er et tilbud i DNT Drammen og Omegn og retter seg mot de som ønsker å gå turer i god gangfart som gir litt puls. Turene er for aktive voksne og går i nærmiljøet.

Det gås turer hver uke, tirsdager i Drammen og torsdager i Eiker fram til sommeren (2017). Med jevne mellomrom blir det arrangert dagsturer i helg.

Hensikten med tilbudet er:

-       Turer i rask gange som gir god trening.

-       Nærmiljøturer som krever lite tid og planlegging.

-       Gode friluftsopplevelser.

-       Sosialt, blir kjent med andre med samme interesser.