DNT akTiv

DNT akTiv har to turgrupper.

En gruppe går turer i Drammens området ( Lier, Drammen, gamle Nedre Eiker)
Turene går tirsdag kl 18.00

En annen gruppe går i Asker syd ( Røyken, Hurum, Åros)
Turene går tordsdager kl 19.00

Turene retter seg mot de som ønsker å gå turer i god gangfart som gir litt puls.

Oppmøte på ulike oppmøtested for hver tur.
Se turprogrammet i aktivitetskalenderen for oversikt.

Med jevne mellomrom blir det arrangert dagsturer i helg.

Hensikten med tilbudet er:

-       Turer i rask gange som gir god trening.

-       Nærmiljøturer som krever lite tid og planlegging.

-       Gode friluftsopplevelser.

-       Sosialt, blir kjent med andre med samme interesser.

Turgruppene har Facebooksider med mer informasjon og biler
Følg med her for oppdatert informasjon.


DNT aktiv Drammen                      DNT aktiv Asker Syd