Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Bragernesåsen på vinterføre

Thurmanns vei.
Thurmanns vei. Foto: Ruth Melby/Kjell Buene

Turtipset til denne andre helgen i det nye året er en kort fottur på turveiene langs solsiden av Bragernesåsen.

I Bragernesåsen blir det alltid tråkket greie stier, selv om alltid er lurt å sikre seg med brodder i tillegg. Utgangspunktet er kirketrappa til Bragernes kirke. Kirken sto ferdig og ble innviet i 1871, bare 5 år etter at Hellig Trefoldighetskirken ble flammenes rov på Gamle Kirkeplass under bybrannen i 1866.
Fra kirketrappa går du rett vestover gjennom Bragernes kirkegård til Drammen sykehus. Videre går du Thorleif Haugs vei og følger skiltene til Hamborgstrømpaviljongen (DNT-hytte). Her har det vært serveringssted helt siden Hans Andreas Selboe satt opp den første paviljongen i 1901. Dagens bygning, som ble bekostet av byens store mesen, stortingsmann Hans Hansen, ble meget populær. Parkmusikken spilte på lørdager og søndager mens familiene samlet seg ved bordene utenfor. Først på slutten av 1950- tallet måtte den gi tapt. 
Fortsett til høyre opp bakken under overrennet til Jøssingkollen. Den stammer fra 1941 og fikk sitt navn fordi hopprennene som nazistene arrangerte under krigen, ble møtt med motdemonstrasjoner. På 1950- og 60 tallet arrangerte Drammens ballklubb sammen med avisa Fremtiden hopprenn med 500- 600 deltakere, der byens skoler konkurrerte med hverandre. 
Ta til høyre ved «den store ur». Thurmanns vei gjennom ura (bildet) sto ferdig i 1903. Etter å ha passert Huldrehagen, kommer du til Åspaviljongen. St. Gothards pavillion fra 1883 viste seg snart å være altfor liten. Derfor la formannen i Komiteen til Bragernesåsens forskjønnelse, Erik Thurmann fram tegningene til en ny paviljong i 1896. Den nye paviljongen, som kostet kr. 1587,75, ble åpnet i 1889.
Etter Åspaviljongen passerer du plaketten over det fire som dannet Åskomiteen i 1880 før du fortsetter rett fram Wulfsbergchauseen som sto ferdig i 1882 oppkalt etter Carl Oscar Wulfsberg som også var en av stifterne til Åskomiteen.  I det veien begynner å gå nedover ser du fra høyre side av veien ned på jordet til husmannsplassen Øvre Stenstue. Mellom 1855 og 1880 bodde Gulbrand Christensen her, også kalt Hvitluggen. Han mislikte imidlertid tilnavnet sitt så sterkt at han anmeldte en kone som hadde kalt ham det, men tapte rettsaken. Han solgte blåbær på rot, og tilbød folk å spise seg mette på blåbær for to skilling eller 7 øre.
På Furukollen ved nedgangen til Frydenbergdammen passerer du tuftene etter Krugge- Pettersas hus (se skilt). Hun drev utsalg av øl og brus, og huset ble fjernet av kommunen for å hindre forurensing i bekken og inntaksdammen for byens drikkevann. Fra parkeringsplassen fortsetter du nedover tilbake til Bragernes kirke.

Skrevet av Kjell Buene. 

Turstart:
Bragernes kirke, Drammen

Lengde:
5 km

Høydeforskjell: 
 100 m

Ta med/ha på:
Godt skotøy helst med brodder
Tøy tilpasset vær og føre
Sekk med litt mat og varm drikke
Sitteunderlag

Snø ingen hindring. 

Foto:
Ruth Melby/Kjell Buene

Skrevet av Åshild Woie 6. januar 2022