Historisk tur fra Verkenselva til Austad

Verkenselva.
Verkenselva. Foto: Ruth Melby/Kjell Buene

Enda en grei tur på litt snøføre ut fra fra Konnerud skole, bare denne turen går andre veien mot sentrum.  

Grei fottur, selv med litt snø, som starter fra bussholdeplassen ved Konnerud skole, hvor lokalbuss 24 kjører daglig fra Drammen sentrum. Gå ned gjennom skolegården og ta til høyre forbi Konnerud kino og bydelshus inn til demningen til Stordammen som i 1738 var Norges største. Den ble bygd for å skaffe tilstrekkelig vann til driften av «Det Jarlsbergske Sølvhaltige Blye- og Kobberverk», som var i drift fra 1729 til 1777.
Fra demningen følger du den historiske turstien som er skiltet nedover langs Verkenselva. Skoger og Konnerud Historielag har bidratt med bilder og utførlig historie om de stedene som du passerer, på tavler som er satt opp langs veien. Først passerer du Damstigerens mølle før du kommer til Offerts dam og går gjennom gårdsplassen på Granstad. Fortsett ut på Kollerudveien og ned til Dalenveien hvor du går 30 m til høyre før du tar til venstre to ganger. Videre langs boligene til Eikholt ressurssenter til Hammerdammen, hvor du krysser Verkenselva (se bildet) og fortsetter langs elvebredden på den andre siden. Etter å ha passert Spikerverket (skilt), krysser du Jarlsbergveien og fortsetter langs gangveien på nedsiden av Pettersvoll skistadion. Du passerer et skilt med påskriften «Blektjern 3 km», og når veien dreier mot venstre, fortsetter du under betongbroen til et nytt skilt «Blektjern 2,5 km».
Følg løypa over åsen til veikrysset i Kølabånn, som har sitt navn etter en av de mange kullmilene på stedet. Fra 1697 hadde bøndene plikt til å levere trekull til Eidsfos Værk og fra 1731 til Jarlsbergverket for en billig penge. Fremstillingen foregikk ved at man reiste trær i en rund stabel som ble tildekket med jord og torv. Ved sakte brenning gjennom flere døgn fremkom trekullet. Den plassen en slik mile sto på, ble kalt en kullbunn, en «kølabånn». Trekullene fra Kølabånn gikk trolig for det meste til smelteovnene ved Jarlsbergverket.
Dagens rast tar du ved Blektjernstua, og deretter følger du bare veien nedover forbi den gamle hoppbakken Drafnkollen og Drafnhuset til Austadveien og Austad gård, som fungerte som kommunelokale for Skoger fra 1931 inntil kommunen ble innlemmet i Drammen 1. januar 1964. Men det var i årene omkring 1814 at Austad virkelig opplevde sin glanstid, da godseier von Cappelen residerte her. Det fortelles at: «i ingen av Norges byer hadde på denne tiden festlysene speilt seg i sølv- og dekketøy, vinen funklet i Nøstetangens krystallpokaler og damenes silkekjoler knitret, som ved festene på Austad». Fra Austad fortsetter du langs gangveien ned Bikkjestykket og over Vestfoldbanen til Marienlyst stadion og Strømsø torg. 

Skrevet av Kjell Buene.

Turstart:
Konnerud skole

Lengde:
7 km

Høydeforskjell: 
 250m

Ta med/ha på:
Godt skotøy og tøy tilpasset vær og føre
Sekk med litt mat og drikke
Sitteunderlag

Skrevet av Åshild Woie 13. desember 2021