Langs kyststien til Haraldsfjell

Foto: Ruth Melby/Kjell Buene

Fin topp helt sør på Hurumhalvøya med fin utsikt og flere adkomstveier.

Haraldsfjellet kan bestiges fra hele tre kanter, men jeg har valgt den letteste og vakreste traseen både opp og ned fra det 207 meter høye fjellet helt sør på Hurumhalvøya. Utgangspunktet er parkeringsplassen på Rødtangen, der egen bil dessverre er det eneste alternativet. Fram til 1975 gikk riktignok M/S Snapp i daglig sommerrute fra Drammen, så var det slutt.  

Vi går den blåmerkete kyststien fra parkeringsplassen til stranda nedenfor campingplassen. Videre i vannkanten ut til Solfjellskjæret der vi tar til venstre den stien som går rett inn i landet til vi på ny støter på den blåmerkete kyststien. Denne følger vi til høyre gjennom Solfjellåsene naturreservat til stranda i Skyttelvik.

Solfjellåsene naturreservat er på 296 dekar. Det ble opprettet den 13. desember 2002 for å bevare skogområdet som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv, samt tilhørende strandvegetasjon. Her finnes mange regionalt uvanlige og sjeldne arter, blant andre barlind, liguster og den sjeldne orkidéen flueblomst. Planten er fra 10 til 20 cm høy, har en gulgrønn stengel og små rødbrune blomster. Den spesielle måten å formere seg på har gjort flueblomsten kjent. Blomstene ligner på en gravevepshunn, og blomstene avgir duftstoffer som tiltrekker seg hanner av samme art. Hannvepsen forsøker å pare seg med blomsten og tar med seg pollen rundt til andre blomster og bestøver dem. Flueblomsten er kategorisert som en nær truet art i Norge og er totalfredet. Ytterst mot sjøen finner vi flere steder åpen kalkbergsvegetasjon med arter som villøk, markmalurt, blodstorkenebb og bergmynte.

Følg blåmerkene fra Skyttelvik videre opp på grusveien som du følger et par hundre meter til det tar av en skogsvei brått mot venstre. Denne følger du helt opp til toppen av Haraldsfjellet, hvor du kan nyte utsikten mens du raster (se bildet). De første 2 km går god, men av og ganske bratt traktorvei før terrenget flater ut når du kommer inn i det 1000 mål store Haraldsfjellet nasjonalpark som ble opprettet for ”å bevare et skogområde som økosystem som er kystnært, har store forekomster med barlind og har kalkrik vegetasjon med svært rik og sjelden flora.” Når den bratteste stigningen er over og skogen blir glissen passerer vi helleren der selveste Harald Hårfagre, som fjellet er oppkalt etter, ifølge sagnet skal ha gjemt seg for over tusen år siden. 

Tilbake samme vei, men i stedet for å gå om Solfjellskjæret, går du bare rett frem på den blåmerkete kyststien langs Lensmannsstien til campingplassen og parkeringsplassen på Rødtangen.

Skrevet av Kjell Buene.

Turstart:
P-plass på Rødtangen.

Lengde:
11 km

Høydeforskjell: 
205 m

Ta med/ha på:
Gode sko og tøy etter vær
Sekk med litt mat og drikke
Sitteunderlag

Skrevet av Åshild Woie 16. november 2021