Sykkeltur i Bragernesåsen og Lier

Møllesteinen.
Møllesteinen. Foto: Ruth Melby/Kjell Buene

En relativt kort sykkeltur med noen drøye motbakker i starten. 

Fra krysset bak sykehuset på Bragernes vekselvis triller og sykler du opp Thorleif Haugs vei gjennom Hamborgstrømskogen til veikrysset øverst på Neperudjordet. Videre langs bekken på sykkelveien opp Kudalen. Her gikk tidligere den gamle rideveien mellom Øvre Sund og Frogner kirke i Lier, men den ble ødelagt da kommunen bygget ny sykkelvei og skiløype her. I skogen på høyre side når du nesten er oppe på toppen av de bratteste bakkene, passerer du badstua til idrettslaget Sturla. Den ble bygget i 1940- 41 og ble svært populær, men da Hirden ville leie den i 1943, ble anlegget demontert i all hast slik at bare huset sto igjen. I juni 1945 var imidlertid både ovnen og annet utstyr på plass igjen.

Når veien møter veien fra Spiraltoppen, tar du til høyre opp til neste kryss der du fortsetter rett fram (skilt: «Hauern»). Like etter at du har passert pumpehuset ved Gråbeinleet, passerer du sykkelturens høyeste punkt. Når veien deler seg, tar du til venstre den nye lysløypa i retning «Stoppen 2,5 km». I krysset ved de øverste husene i byggefeltet tar du til høyre forbi en fin raste- og bålplass videre ned til grusveien tar slutt i Stoppenveien. Her tar du til venstre (skilt: Pilegrimsleden) til en rundkjøring hvor du fortsetter til høyre ned til rundkjøringen på Nøsteveien ved St. Hallvard videregående skole, hvor du tar til venstre ned forbi idrettsanlegget til krysset helt i bunnen av bakken. Her tar du til høyre langs Kjellstadveien ned til Ringeriksveien (fylkesvei 285) og under motorveien til den store rundkjøringen på Kjellstad. Her fortsetter du først til venstre og like etterpå til høyre St. Hallvards vei, som ender på Huseby mellom to store skipsgraver fra vikingtiden. På venstre side ved veikrysset kan du stoppe ved informasjonstavlen og lese om Hallvard Vebjørnssøns heltedåd. Møllesteinen ved skiltet (se bildet) er neppe den samme som ble festet til kroppen hans da mordere senket liket i Drammensfjorden, men som etter noen dager mirakuløst fløt i land på Gilhusodden.

Fra Huseby fortsetter du på sykkelveien til Lierkroa. Her tar du turens velfortjente rast før du fortsetter tilbake til Drammen langs Tuverudveien forbi Lier stasjon til Gullaug. Her tar du til høyre under E 134 og over munningen av Lierelva gjennom bebyggelsen på Linnes og til venstre sykkelveien gjennom havneområdet og på bro over E 18 forbi Brakerøya stasjon langs Fjordparken til Bragernes torg.

Skrevet av Kjell Buene. 

Turstart:
Bak (gamle) sykehuset i Drammen sentrum. 

Lengde:
11 km

Høydeforskjell:
270 m

Ta med:
Lappesaker til sykkel
En sekk med matpakke og drikke og evt ekstra tøy

Skrevet av Åshild Woie 12. november 2021