Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Sykkeltur langs Eikerbygdenes perler

Foto: Ruth Melby/Kjell Buene

Fin tur med historisk sus rundt øvre del av Drammenselva.   

Utgangs- og endepunktet for denne rundturen på sykkel er Krokstadelva i Nedre Eiker. Det gamle industristedet, som ligger bare 13 km fra Drammen, så hit bør de fleste kunne ta seg fram og tilbake på sykkel. Følg de røde sykkelveiskiltene mot Hokksund gjennom Krokstadelva sentrum og på gang- og sykkelvei langs fylkesvei 283 forbi statuen av tre hester ved Temte gård like ved delet mellom Drammen og Øvre Eiker kommuner. På gårdstunet står de flotte bronsestatuene av fjordingen Elly og føllet som leies av Terje Falk, nevøen til de tidligere eierne av gården. I rundkjøringen på Lerberg, fortsetter du på gang- og sykkelveien langs fylkesvei 350 i 800 meter før du tar til venstre Hobbelstadgata ned til elva. Her tar du til høyre 250 meter før du sykler ned Lakseveien gjennom parkområdet til den 5,6 meter høye Hellefossen (bildet). Hellefossen er omtalt i offentlige dokumenter fra 1130. Både Kirken og Kongen har vært eiere av denne fossen, som i dag eies av treforedlingsbedriften Holmen- Hellefoss, som du ser til venstre ved siden av laksetrappa. For 100 år siden gikk D/S Nøkken i rute på elva fra Drammen til Hellefossen.  

Etter rasten fortsetter du nedover langs elva gjennom bydelen Dynge, som var Hokksunds sentrum inntil slutten av 1800- tallet. De fleste husene her er fredet og bygd på 1700- og 1800- tallet. Kryss Drammenselva på gang- og sykkelvei og fortsett 650 meter rett fram til Sundmoen næringspark hvor du holder til venstre på gang- og sykkelveien i rundkjøringen og fortsetter Christian IVs vei gjennom boligfeltet Milestein på bro over europavei E 134. Ta deretter Semsveien til venstre, som etter en stund krysser Sørlandsbanen og passerer Semsgårdene før du kommer til krysset på Torespæren. Her tar du til venstre og krysser Sørlandsbanen nok en gang under Jutebrua etter 800 meter før du sykler Storgata gjennom Vestfossen sentrum. Kryss brua over Vestfossenelva og fortsett 500 meter til dagens hovedrast på Fossesholm herregård der du kan raste på gårdsplassen med benker og bord. Fossesholm var sentrum for den gamle sagbruksdriften i nedre del av Drammensvassdraget og hovedsete for godssamlingen til Peder Hansen Litle, som var høvedsmann i Akershus først på 1500- tallet. Den imponerende 50 meter lange hovedbygningen i rokokkostil ble oppført av Jørgen von Cappelen i 1763.

Tilbake i Vestfossen sentrum tar du til høyre mot Mjøndalen. Du kjører nå over ”bøgda” og må godta en liten stigning føret bærer utfor igjen. I krysset ved Mjøndalen kirke tar du til venstre over den gamle brua som ble innviet i 1913 og er tilbake i Krokstadelva igjen.

Skrevet av Kjell Buene. 

Turstart:
Krokstadelva

Lengde:
21 km

Høydeforskjell:
125 m

Ta med:
Lappesaker til sykkel
En sekk med matpakke og drikke og evt ekstra tøy

Skrevet av Åshild Woie 4. november 2021