Gjevlekollen - en snasen rastebu i Lier

Foto: Ove Kolstad

Denne ukens turtips går til Gjevlekollen med flott utsikt, der du er velkommen inn til dagens rast på Statskogs hytte som står åpen for turgåere hele året. 

Mitt turtips til Gjevlekollen nå senhøstes går fra og til bussholdeplassen «Rundbråten Svarthavna» på lokalbuss 63 merket Sylling. Med bil kjører du 11,5 km langs Vestsideveien fra rundkjøringen ved Lierbyen (3,2 km fra Sjåstad kirke) til den samme bussholdeplassen. Her fortsetter du til venstre 600 m innover Svarthavnveien (202 moh.). Skogsveien opp mot Gjevlekollen starter på baksiden av den første høyspentmasten på høyre side av veien på skrå oppover lia. Stigningen går etappevis med brattere og slakere partier. Ved Svereseter (skilt) fortsetter du videre opp «hovedveien» som gradvis blir slakere det siste stykket langs bekken opp til Skjærsvannet (498 moh.). For mest mulig å unngå de våte partiene her, bør du følge stien langs vannet fram til stokkeveien over myra. På den andre siden møter du den blåmerkete løypa fra Delekant, som du følger gjennom naturreservatet og hele veien videre opp forbi det idylliske Kollentjern helt fram til varden på toppen av Gjevlekollen (602 moh.).
Her sto det fram til 2016 en brannvakthytte som etter hvert var blitt ganske forfallen. I løpet av første halvdel av 1900- tallet ble det bygget et nettverk av brannvakthytter over hele Østlandet. For at skogbranner raskt skulle bli oppdaget og stedet nøyaktig utpekt, måtte tårnene ligge så tett at ethvert brannsted kunne peiles inn fra minst to stasjoner. Dagens moderne rastebu som eies av Statskog, ble innviet av Liers ordfører 22. mai 2018 med gratis kaffe og vafler til alle som hadde møtt fram. Hytta er lagd av 7 tonn massivt treverk og glass. Som det fremgår av bildet står både telys, bord og benker til disposisjon for besøkende. Tilbake til utgangspunktet går løypa gjennom kjente trakter behagelig utfor hele veien.

Dersom du går inn på internett, vil du finne flere forslag med kart og turbeskrivelse for hvordan du kan komme dit på blåmerkete løyper fra Rustanveien eller Delekant, eventuelt som en rundtur. Jeg har selv gått begge disse alternativene, men vil ikke uten videre anbefale noen av dem. Den 4,2 km lange løypa fra den store parkeringsplassen på Rustanveien går til å begynne med 1,4 km på god skogsvei før den tar brått til høyre opp en bratt sti som etter hvert ender stupbratt opp til toppen. Den 4,7 km lange løypa starter litt ovenfor krysset ved Delekant. Her har det også en gang vært en skogsvei, men den ble dessverre skylt bort av flom for 3 år siden og ligger fremdeles som en steinrøys i terrenget.

Skrevet av Kjell Buene.

Turstart:
Svarthavna, Sylling 

Lengde:
9 km

Høydeforskjell: 
400 m

Ta med/ha på:
Gode sko og tøy etter vær
Sekk med litt mat og drikke
Kikkert og sitteunderlag

Foto over fra inni hytta og ved Skjærsvann, tatt av 
Ruth Melby/Kjell Buene

Skrevet av Åshild Woie 2. november 2021