Trollbrua i nærheten av Eikeren

Svaberga ved Eikeren.
Svaberga ved Eikeren. Foto: Ruth Melby/Kjell Buene

Om du har lyst å besøke et merkelig naturfenomen i naturskjønne omgivelser, bør du ta turen til Trollbrua.

Trollbrua ligger 100 meter sør for punktet der kommunene Hof, Drammen og Øvre Eiker møtes i lia langs Eikerens østside. Utgangspunktet er parkeringsplassen ved Tryterud på nedsiden av fylkesvei 35, 400 meter sør for fylkesgrensen mellom Viken og Vestfold. Dit må du komme deg med bil eller sykkel, for den siste rutebussen passerte her for hele 15 år siden.

Parker ved informasjonskiltet på Vestfoldsiden og gå først 400 meter sørover langs asfaltveien, før du krysser veien og fortsetter opp skogsbilveien til venstre. Denne veien stiger jevnt, men ikke særlig bratt i lia på østsiden av Tryterudelva. 800 meter etter at du har passert under kraftlinjen ser du at veien svinger mot høyre. Like før denne svingen står det et lite skilt som viser retningen til venstre ned til Trollbrua. Det går en slags sti, men det viktigste er at du kommer greit og sikkert ned de relativt bratte 50 høydemetrene til Steinbru som dette naturfenomenet også kalles. Som navnet antyder er dette rett og slett ei bru av selve berget, som Tryterudelva passerer under. Tryterudelva ligger nede i en kløft og samler vann fra flere sidebekker før den renner ut i Eikeren. Brua er skapt ved at vann og is har sprengt seg gjennom fjellet.

Alt i 1895 beskrev Johan Vibe dette stedet som et mål for turister i bokverket «Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet»: Tryterudbækken løber i sit nederste parti gjennem en trang kløft mellem høie og bratte lier. Nede i bunden af denne kløft gaar der en naturlig klippebro over elven. Broen, der bestaar af fast fjeld, hvorunder elven har gravet sit løb, er 3 à 4 meter bred og 5 à 6 meter lang. Hvælvingen under broen er 7 à 8 meter høi. Fra nordsiden kan man uden vanskelighed klatre ned igjennem Lien og spadsere ud paa broen, paa hvis overflade der vokser krat og busker. Fra sydsiden derimod er den utilgjængelig, da den her ender i de steile fjeldsider, der begrænser kløften mod syd.

På den andre siden er det enda brattere oppover, men på tydelig og god sti opp til en mindre skogsvei. Denne følger du sørover langs kanten av Kjelleråsen. Fin rasteplass ved den øverste av hårnålsvingene med utsikt over Eikeren. Etter å ha passert Tryterudplassen går veien gjennom et område med hele 13 ulike arter edelløvskog. Nede i dalbunnen krysser du Tryterudelva på ei bru av nyere dato og kommer ut på fylkesveien 300 meter fra parkeringsplassen ved utgangspunktet. Går du ned til Eikeren, kan du avslutte turen nede på svabergene ved vannkanten (se bildet).

Skrevet av Kjell Buene.

Turstart:
P-plass ved Tryterud

Lengde:
6,5 km

Høydeforskjell: 
300 m

Ta med/ha på:
Gode sko og tøy etter vær
Sekk med litt mat og drikke
Kikkert

Skrevet av Åshild Woie 21. oktober 2021