Breiliflaka

Breiliflaka er et av Finnemarkas mest populære turmål på ski, men det går også an å ta turen til det 700 meter høye platået til fots på topptur eller bærtur.

Her får du hele tre alternativer å velge mellom, som alle har Breiliveien i Modum som utgangspunkt. Hit må du nødvendigvis komme med bil. Kjør fylkesvei 350 nøyaktig 22 km fra Lerbergkrysset ved Hokksund før du tar fylkesvei 284 til høyre ned til munningen av Tyrifjorden og fortsetter fra broenden 1,7 km i retning Sylling. Her tar du til høyre Breiliveien og betaler 60 kroner i bompenger med kort.

Alternativ 1 er å ta til høyre Svartedalsveien etter 5,5 km på Breiliveien (litt før Abbortjern, komm.). Her må du betale ytterligere 40 kroner i bomavgift før du kan fortsette 2,3 km til veis ende ved sørenden av Svarttjern. Dersom du på forhånd har tatt en utskrift av turkartet på DNTs nettsted ut.no, kan du følge den noe gjengrodde stien som først går sørover i myrlendt terreng før den blir lett synlig når den fortsetter opp til høyre i lia og så gradvis østover til du kommer inn på den blåmerkete løypa fra Vikersund, som du følger videre inn til toppen av Breiliflaka.

Alternativ 2 er å forlate Breiliveien allerede i den skarpe svingen der Djupengropveien (tydelig skiltet) tar til høyre. Også her må du betale nye 40 kroner i bompenger, og veien har noen spisse steiner som du må passe deg for, før den ender på parkeringsplassen ved Djupengrop. Herfra er det båmerket sti hele veien opp til Breiliflaka, men det er både mer enn dobbelt så langt og 100 ekstra høydemeter å forsere inn til toppen enn alternativ1 fra Svarttjern.

Alternativ 3 er å følge Breiliveien hele 7,5 km til krysset det det står et stort skilt som forteller at du må ta til høyre for å komme til Breilihytta. Herfra kjører du på den gode men bratte Kroklaupveien uten å betale ekstra bompenger 1,3 km opp til den ender på parkeringsplassen ved Bekkely. Herfra følger du traseen til den mest brukte skiløypa. Den gode stien blir gradvis mer diffus langs myrene inn til bukta i nordenden av Breilivannet. Herfra kan du gå stien til høyre opp til toppen av Breiliflaka, men det viktigste argumentet for å velge dette alternativet, er de enorme mengdene med multer og tyttebær som finnes langs hele skiløypa.

Utsikten fra den 702 m høye toppen av Breiliflaka er upåklagelig (se bildet), men nyere målinger viser at det høyeste punktet i Finnemarka er den 703 m høye Brennåsen, som også kalles Lauvåsen og ligger nøyaktig 1 km i luftlinje rett sør for Breiliflaka. Denne kollen er imidlertid ganske flat og dekket av skog, så her er ikke utsikten mye å skryte av.        

Skrevet av Kjell Buene.           

Turstart:
Se tekst for alternative startsted, men alle har Breiliveien i Modum som felles utgangspunkt.

Lengde:
Alt. 1: 6 km
Alt. 2: 12 km
Alt. 3: 7 km

Høydeforskjell: 
Alt. 1: 125m
Alt 2: 250m
Alt. 3: 100m

Ta med:
Gode sko
Kikkert
Sekk med mat og drikke
Sitteunderlag

Kart:
Finnemarka

Alle foto: 
Ruth Melby/Kjell Buene

Skrevet av Åshild Woie 27. september 2021