Sykkeltur gjennom Røysjømarka til Sande

Suluvann.
Suluvann. Foto: Melby/Buene

Sykkeltur på stort sett bilfrie veier, fra asfalt til skogsveier med litt trilling underveis.

Utgangs- og endepunkt for denne turen er Rundtom på Strømsø, og nærmeste parkeringsplass er foran Tollboden. Følg anvisningene på de røde sykkelveiskiltene i retning Sande langs Holmestrandsveien, opp Kobbervikdalen, gjennom 2 rundkjøringer og opp til Skoger skole, som ligger nøyaktig 1 km etter den siste rundkjøringen. Her tar du veien til venstre over Fagerheimsletta til Lerpeveien, hvor du tar til høyre 600 m i retning Tuft til du kommer til et postkassestativ, hvor en grusvei tar til venstre i retning Røysjø. Etter 800 m kommer du til en parkeringsplass med et stort kart over Røysjømarka.

Fortsett forbi veibommen. Etter 1,5 km passerer du Røysjø vannverk og etter ytterligere 1,5 km Veslevannet (204 moh.), som er det eneste vannet i Røysjøvassdraget hvor det er lov å bade. 350 m forbi utløpet av vannet skal du ta skogsveien til høyre. Første delen av veien er grei å sykle på, men når du nærmer deg Søndre Toresvann blir veien dårligere, og du må trille sykkelen en snau km før du, etter å ha krysset Toreselva på en heller skrøpelig bro, kommer til rundkjøringen der en skogsbilvei ender. Ta veien til venstre og følg skiltet mot Vebergsetra 3. I neste veikryss tar du til høyre mot Selvik 8, og i neste veikryss, der det er bord og benker ved Toreselva, tar du til venstre mot Selvik 7,5. Fra Suluvann (138 moh.), der du kan ta et forfriskende bad fra Lensmannsodden (se bildet), bærer det utfor på ny bred vei ned til rundkjøringen på fylkesvei 319. Her kan du ta avstikkeren ned og raste på friområdet på Jarlsberg brygge, før du fortsetter på gang- og sykkelveien langs fylkesvei 319 til Sande og ta en pause på kafeen «Sande stasjon» i den gamle stasjonsbygningen.      

Fra Sande fortsetter du nordover forbi kirken på høyre side. Den er opprinnelig fra 1100- tallet, men ble gjenreist etter brann i 1783 og restaurert i 1999. På venstre side passerer du den gamle prestegården, hvor «den brune mannen» som sies å være avdøde prost Hammer, fremdeles spøker nattestid fordi han ikke fikk ro i sin grav. Fra Shellstasjonen fortsetter du rett fram 3 km i retning Klevjerhagen, før du først tar til høyre 400 m i krysset ved skiltet «Gallebergveien 92» og deretter til venstre bak Essostasjonen 600 m gjennom tettstedet Galleberg. Her tar du til venstre langs den nye turveien som er lagt på den gamle jernbanetraseen til Vestfoldbanen. Når den munner ut ved Klevjerhagen, tar du til høyre opp bakken til «Gamle Sørlandske» og videre på gang- og sykkelveien over Kjeldåstoppen tilbake gjennom Skoger til Drammen.

Skrevet av Kjell Buene.

Turstart:
Rundtom på Strømsø

Lengde:
39km

Høydeforskjell:
208m

Ta med:
Lappesaker til sykkel
En sekk med matpakke og drikke

Kart:
Drammen sør


Foto: Bjørg Elin Huseby

Skrevet av Åshild Woie 25. mai 2022