Oller og kanaler i Bragernesåsen

Denne ukas turtips er en historisk rundtur til ollene i Hamborgstrømskogen og langs naturstien i Villåsen forbi kanalanleggene fra 1880- årene.

Turen starter fra Thorleif Haugs vei bak sykehuset nedenfor inngangen til Spiralen. Følg skiltingen til Hamborgstrømpaviljongen fra 1910, som ble bekostet av byens store mesen, stortingsmann og kolonialhandler Hans Hansen. Her var det serveringssted helt fram til slutten av 1950- tallet, da konkurransen fra Åspaviljongen ble for sterk.

Følg spaserveien videre oppover bak hytta forbi bautaen til minne om de to som sto bak byggingen av veien 1893- 1896 gjennom Hamborgstrømskogen. Kommunen hentet grusen fra elva i sleder på vinterføre, og Hans Hansen var nesten daglig å se på byggeplassen. Like etter at du har passert inskripsjonen på fjellet, som viser at du befinner deg 211 meter over havet, tar du til høyre stien over brua ved det grønne skiltet. Her har dugnadsgjengen i Hamborgstrømskogens venner lagt heller og satt opp en benk ved Jutultønna (se bildet). Jutultønna har fått sitt navn etter Jutulhatten, en stor stein i ura vest for Risåsen. Hatten ble også kalt for Napoleonshatten. Her kan vi tappe garantert rent drikkevann som holder 4 grader året rundt. Tidligere fantes det her et drikkebeger til fri benyttelse, men dette ble fjernet like før krigen av hygieniske grunner. På grunn av den dårlige kvaliteten på drikkevannet i Drammen før Glitrevannverkets tid, var det ikke uvanlig å ta turen opp til Jutultønna her i Hamborgstrømskogen for å hente friskt og rent vann når juleølet skulle brygges. Det skal være årsaken til at olla etter hvert fikk navnet Juletønna, som det står på det grønne skiltet ved Spaserveien. 

Fortsett stien opp til Kanonveien og gå til venstre bort til neste olle, som fikk navnet Jennys kilde (bildet til høyre) av arbeidsformannen Hans Albert Hansen. Han bygget også den lille rasteplassen rundt olla, som også hadde friskt og godt drikkevann helt fram til sprengningsarbeidene i forbindelse med byggingen av pumpehuset til Glitrevannverket. Fortsett til høyre i stikrysset i retning Stronghytta. Like etter toppen av den siste bakken etter pumpehuset tar du naturstien (se skilt) til høyre opp gjennom Villåsen. Du passerer et par fine utsiktspunkter med benker hvor det er fint å raste før det bærer nedover igjen forbi en gebrekkelig gapahuk til et skilt der du kan lese historien om kanalene som ble sprengt ut her for å sikre bedre vanntilførsel til Klopptjern, som den gang var Bragernes eneste drikkevannskilde.

Når naturstien munner ut på veien, kan du ta til venstre forbi tuftene av den gamle husmannsplassen Storemyr og videre om Klopptjern, Spiraltoppen og ned Zik- zakken forbi Åspaviljongen tilbake til Bergstien ved Bragernes kirkegård.

Skrevet av Kjell Buene. 

Turstart:
Bak Drammen sykehus mot Hamborgstrømpaviljongen

Lengde:
7km

Høydeforskjell: 
250m

Ta med:
Gode sko
Kikkert
Sekk med mat og drikke
Kopp til drikkevannskilde
Sitteunderlag

Kart:
Drammensmarka

Alle foto:
Ruth Melby/Kjell Buene

Skrevet av Åshild Woie 13. september 2021