Trolsk vandring i Hurummarka

Seterpytten.
Seterpytten. Foto: Odd Lund

Nydelig utsikt, trolske daler, huler og stille myrtjern. På denne turen får du oppleve mye natur. 

Jeg starter fra Semsporten mellom Klokkarstua og Sætre. Første del av turen er på 2 km og 200 høydemeter til Stikkvannskollen, høyeste punkt i Hurum (361 m.o.h.) Den jevne stigningen til toppunktet gir god oppvarming for turen videre. Motorduren fra veien blir etter hvert fjernere, for så å tie helt. Høstfargene er iøynefallende nå, spesielt fargerike er myrene.

Fra Stikkvannstårnet slår jeg inn på stien sørover åsen. Oppe på åsryggen er terrenget oversiktlig og lite kupert. Stien snor seg gjennom tett røsslyng og over åpne bergflater. Litt sør for tårnet tar jeg en avstikker fra stien i retning øst. Her kommer jeg ned i ei kløft, som etter hvert blir veldig bratt. Ei kraftig, gammel og mosegrodd eik kommer til syne. Jeg går litt forbi eika, ut på ei fjellhylle og ser Stikkvannet ligge rett under meg. For en utsikt!

Litt lenger sør kommer jeg til punktet der det virkelig begynner å gå utfor. Jeg er på vei ned i Østre Askedal, som har en rik forekomst av sjeldent store barlindtrær, pluss de aller fleste typer lauvtrær vi har i Norge. I tillegg fins noen få kjempegraner her.

Jeg fortsetter i sørlig retning ut av Østre Askedal, dreier mot sørvest og ser snart et forholdsvis stort myrtjern dukke opp. Ved Seterpytten, som er omkranset av myrer i vakre høstfarger, er det stille og fint å ta en pause, spesielt når vinden er ubehagelig oppe på åsryggene. Det er virkelig stille her nede, og vannflata er nesten alltid blank og speiler naturen omkring.

Fra Seterpytten vender jeg nordover inn i Vestre Askedal. Den er forskjellig fra Østre Askedal. Her er ingen barlindtrær å se, og vegetasjonen er ikke så mangfoldig. Men det er mye spennende å se i fjellet på begge sider av dalen. Noen steder danner fjellet enorme overheng. Vestre Askedal er trolsk. De store steinblokkene danner huler, noen av dem ganske store. I en av dem hadde en gruppe motstandsfolk, en Milorg-celle, tilhold under siste krig høsten 1944.

Etter hvert deler dalen seg, og jeg følger det østre løpet. Nå nærmer jeg meg nordenden av Vestre Askedal. Jeg følger et bekkefar mot øst, og kommer etter hvert inn i en ny dal som ligger i retning vest-øst. Dette er også en mørk og fuktig dal med store grantrær. Jeg ser på terrenget rundt meg, og trollfigurer dukker opp i fjell, steiner, mose og gamle grantrær.

Herfra tar det ikke mange minuttene før jeg er oppe ved Stikkvannstårnet igjen. Etter 2 km med utforbakke kommer jeg tilbake til Semsporten, fylt av inntrykk fra uberørt, stemningsfull og trolsk natur.

GOD TUR!

Tekst og foto: Odd Lund

Hvor:
Hurumlandet, mellom Klokkastua og Sætre. 
Start på p-plass "Semsporten" langs rv. 289.

For hvem:

Den turvante.

Kart:
Drammensmarka sør, 1:50000

Ta med: 
Niste, drikke, kikkert, et ekstra lag tøy i liten tursekk.

Skrevet av Åshild Woie 1. desember 2020