Til Abelone på sommerføre

Foto: Hans Petter Eriksen

Mange tenker kanskje på denne turen som populær skitur til hytte med servering, men den er også veldig fin på sommerstid og barmark. 

Dette er en flott tur på Modum, i den sør-østre delen av Holleia.

Seterveien gjennom Flannumsmarka til O-lagshytta «Abelone» er også en trivelig tur på barmark, selv om de fleste nok tenker på strekningen som en populær skiløype med servering på hytta.

Denne turen er blåmerket fra Pistolbanen på Flannum, og stien har stedskilt langs hele traseen. Underveis passeres Moltemyrmoen, som også blir kalt Møtemyrmoen. Mon tro om stedet bærer det første navnet sitt med rette? Det finner du jo fort ut om du tar turen!
Der etter passeres Lønjekleivåsen (267 moh) og høyden litt lenger nord med det betegnende navnet Månen før merkinga tar deg videre over Seteråsen på 280 moh.
Flannum hadde seterdrift her inne til utpå 1900-tallet.

Det er om lag 5 km på god sti til «Abelone».
Tilbaketuren kan man alternativt legge langs tømmervei til Flannum, og til sammen blir rundturen da knapt 10 km.

God tur!

Fakta/tips til turen

Utfartsted:
Ved Pistolbanen på Flannum.

Kart:
Turkart Modum 1: 50 000

Adkomst:
Kjør vei 35 til
Vikersund (om du kommer sørfra), videre på 280, og ta inn avkjøringen til Pistolbanen på Flannum. Skilt Abelone.

Ta med:
Niste og drikke. (Abelonehytta er ikke åpen om sommeren).

Skrevet av Åshild Woie 1. september 2020