Haugfosstien til Koboltkoia

En skiltet og blåmerket imponerende trasé på ca 12 km, fra Haugfoss på Blaafarveværket til Koboltkoia Turisthytte på Koboltgruvene.

Denne turen byr på mye kulturhistorie. Den går i varierende terreng og følger delvis gamle arbeidsveier og stier. Inntrykkene er derfor mange underveis.

Første delen går gjennom spredt bebyggelse, kulturlandskap og inngjerdet beitemark. Man må derfor påregne å møte beitedyr, og man må klyve over en gjerdetrapp. Husk å vise hensyn! 
Så følger skogsterreng.

Underveis på turen passeres mange minner fra forna dager, og ruinene etter den gamle plassen Høgåsbråten passeres først. Etter ca 2 km i lettgått terreng, svinger stien brått 90 grader østover og inn på en imponerende, bratt gammel hestevei. Den er et klenodium av en vei som får hjerte og lunger til å jobbe på høygir, men vel oppe på åsen venter Koplandtjern på deg hvor det kan passe med en pustepause.
Fine utsiktspunkt passeres videre; Høgåsen med utsikt mot Tyrifjorden og Drammensvassdraget, og Tjennsåsen med utsikt vest til Simostranda og nordover mot Nedre Sigdal.
Så følger etter hvert Tingelstadtjernet og nok et vakkert utsiktspunkt, Lyaråsen. Ved Tingelstadtjern kan man forresten se kulturminner fra mineraluttak av magnesitt/serpentin. Flere ruiner etter gamle boplasser ligger videre langs stien - ja, noen steder står forresten de gamle husene intakt, og med informasjonsplakater som forteller om hvem som bebodde stedet og hva de livnærte seg av.

Turen starter på nordsiden av den gamle brua over Haugfossen, og ender på turisthytta Koboltkoia på de enorme dagbruddene på Koboltgruvene. Turisthytta er forresten Lofthus gamle skole bygget på Snarum i 1860, og vel verdt et besøk.
I sommersesongen kan man kombinere turen med besøk på Blaafarveværket, guidet gruvetur inne i Koboltgruvene, besøke Theodor Kittilsen-museet (Kittilsen-jubileum i år) og få en matbit i gruvekroa på Gruvetråkka.
På Blaafarveverket kan man leie sykkel, og går man turen motsatt vei, kan man jo benytte sykkel tilbake til Koboltkoia. Det er nemlig veldig fint å følge bilveien tilbake til Haugfoss, da det er mange opplevelser der også

God tur!

Fakta/tips til turen

Utfartsted:
Haugfoss overfor Blaafarveværket i Modum

Kart:
Turkart Sigdal og Rollag 1:50 000

Ta med: 
Niste, drikke, sitteunderlag og et ekstra lag tøy i liten tursekk.

Annet:
Du finner turforslag på ut.no

Fotos: Anne G. Wollertsen