På sykkel gjennom Eikerbygdene

Foto: Anne G. Wollertsen

Sykkelturen gjennom Eikerbygdene er en trivelig runde hvor man opplever mangfold, variasjoner og kontraster mellom by og land.

Fra Drammen sentrum sykler man Øvre Storgate opp til Landfalløybrua. Stopp og beundre den gamle vippetrebrua fra 1867 - i bruk helt til 1967!
Videre gjennom småbåthavna og elveparken med lekeplass og rastemuligheter, opp i Buskerudveien og over hovedveien på Vinnes via gangbrua.
Så gjennom Solbergelva på Gamle Riksvei, forbi Nedre Eiker kirke og inn på gang- og sykkelvei gjennom Krokstadelva opp til Horgen. OBS - etter tettbebyggelsen på Steinberghaugen – ved innkjøringen til Brekke gård - passeres en liten fin, gammel steinbru, antagelig fra 1700-tallet. Til midten av 1970-tallet gikk hovedveien - E 76 - over denne brua. Langs den gamle kjøreveien var det utallige slike steinbruer - denne er en av få som har overlevd.
Så fortsetter man til Klommesteinsveien og tar den videre til Lerberg og Lerbergkrysset. Fra krysset ned til og over brua i Hokksund, til venstre inn i Stasjonsgata (koselige kafeer på hverdager og lørdager) og nedover langs elva på gang-og sykkelvei fra Bergans. Turen går forbi fin rasteplass med grillmulighet, evt. innom aktivitetsløype på Nedre Sandøra (Tjuvøya).
Langs elva er det rikt fugleliv, og man kan lese elvas/tømmerfløtingens historie på infotavler underveis. 
Fra Steinberg på gang- og sykkelvei til nyoppussede Mjøndalen bru som er 100 år i år, evt. over brua og tilbake til Drammen. Eller man kan sykle gjennom Mjøndalen og ta veien tilbake til Drammen via Ytterkollen og Gulskogen og besøke den spennende labyrinten i parkanlegget på Gulskogen gård. Der er det også fint å raste. Fra Narverud på Ytterkollen kan man eventuelt ta inn på anleggsvei i åssiden parallelt med E134 og følge denne til Drammen.
Turen kan kortes av ved å sykle over Mjøndalen bru i stedet for å sykle helt opp til Hokksund. Og man kan selvfølgelig starte hvor som helst i runden!

Fakta/tips til turen

Utfartsted:
Drammen sentrum, eller hvor som helst på ruta. 

Kart:
Finnemarka 1:50 000 eller turkart Drammensmarka sør 1:50 000


Ta med: 
Niste, drikke, sitteunderlag og et ekstra lag tøy i liten tursekk.
Sykkelpumpe/lappesaker.
Gjerne kikkert og fotoapparat - fuglelivet er mangfoldig!

Egnet for: 
Alle, totalt ca 33 km.
Turens lengde kan tilpasses formen til de som sykler.

Traseen er ganske lettsyklet, bare et par «kneiker».

Foto over: Bente Reitan

Skrevet av Åshild Woie 5. april 2020