Tur ut fra Damhaugen i Solbergelva

Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Med den nye helårsveien Nerdamsveien fra Solbergelva og helt opp på åsen, har det åpnet seg en ny verden for mange med p-plassen på Damhaug som utgangspunkt.

Sommer som vinter er man midt i et tureldorado med Damhaugen p-plass som utgangspunkt, med muligheter i flere retninger. Kluet er at man slipper å gå mange høydemeter før man er inne i et bredt sti-og skiløypenett.

Fra P-plassen på Damhaugen er det bare å følge veien videre innover noen hundre meter til man kommer til Nerdammen. Demningene på Nerdammen og Mellomdammen ble rehabilitert i 2015/2016, og nå gjenstår bare innsetting av damlukene og deretter oppfylling av vannene. Demningene har blitt forsterket, fått nye overløp, rekkverk og trebroer med rekkverk. Det ble også anlagt en anleggsvei fra enden av Mellomdamsmuren nord og ned til Solbergvannsveien. En del av skiløypetraseen «Kamstrupløypa/Marivann rundt» er nå omlagt og følger bl a denne veien.

Fra Nerdamsmuren kan man følge «kjerreveien» langs østsiden av Nerdammen til man kommer til et kryss hvor blåmerka sti kommer inn fra sørøst/Drammen. Denne merka stien kan følges nordvestover, over Mellomdamsmuren og videre opp på Tretjernsåsen, Lokkeråsen og helt til Solbergvarden om man vil. Vakre steder med storslått utsikt. Dette er også Topp7Tur-traseen bakvendt.
Man kan også ta av i blåstikryss et lite stykke vest for Mellomdamsmuren og gå på blåmerka sti via Solbergsetra til Solbergvann, Ulevannstraktene og Snaukollen.
Tar man sørøstover på blåmerka sti i blåstikrysset ved Nerdammen, kommer man forbi sørsiden av Marivann og nord for Gravningen og over mot Kiøsterudsetra og Drammen. På Kiøsterudsetra kan man også velge umerka sti nordover til Goliaten og Goliaten turisthytte.
Følges Topp7Tur-traseen fra blåkrysset ved Nerdammen nordøstover, kommer man sør for Vrangen, nord for Marivann og over til Tverråsvann. Ved utløpet av Tverråsvann kan man gå inn på Tverråsvannrunden og komme opp på Tverråsen og over til Skimten. Ved utløpet av Tverråsvann kan man også ta inn på Tverråsvannrunden mot vannet Goliaten og den unike Goliaten turisthytte.
Det er ellers flere umerka stier i dette vakre og åpne området, og langs Nerdammen er det flotte bademuligheter. Takket være flabergene som skråner slakt ut i vannet, blir vannet raskt oppvarmet og det er passe langgrunt. Det er også fine muligheter for å slå opp teltet nedenfor Mellomdamsmuren, på begge sider av vannet. Like nedenfor muren, på sørøstsiden, ligger ei fin, lita sletta, Smikammerset. Der sto smia hvor man bl a «satte opp» bora da granittdemningene ble anlagt på begynnelsen av 1900-tallet. Granittdemningene erstattet de gamle torvdemningene. Huset ble også benyttet som husvære for arbeiderne ved anlegget. Smia ble brent ned i 1960-åra.
Sør for vestenden av dammuren er det også et fint sted for teltslaging.

God tur, uansett hvilken retning du tar!

Fakta/tips til turen

Utfartsted:
P-plassen på Damhaugen, i enden av Nerdamsveien opp fra Solbergelva. 

Kart:
Turkart Finnemarka
1: 50 000.

Ta med: 
Niste, drikke, sitteunderlag og et ekstra lag tøy i liten tursekk.

Foto over: Tore Haare 

Utsikt fra Kampenhaug mot Mellomdammen og Nerdammen