Langs breddene av Drammenselva, Geithus - Åmot

Foto: Ut på tur Modum/DNTD
Klikk her for å skrive ingress. Viktig at dette tekstfeltet ikke fjernes, for å sikre at artikkelen har en ingress.

Ved Gravfoss kommer Snarumselva inn i Drammenselva. Videre går elva i heftige stryk mot Embretsfoss og Åmot, der Simoa også blir en del av Drammenselva.
Turstien «Modum på langs» er tilrettelagt med klopper og trapper på østsida av Drammenselva mellom de to fossene (i dag er begge store kraftanlegg).
De siste par årene er fiskestien på vestsida tilrettelagt likeså fint som stien på motsatt bredd. Dette gir mulighet for en skikkelig rundtur med utgangspunkt enten Embretsfoss, Åmot, eller Gravfoss, Geithus. Strekningen rundt er like i underkant av 10 kilometer.
Traseene er kuperte og varierte, og tre-fire eksponerte punkter krever god balanse. Det er allikevel en tur de aller fleste kan gjennomføre fra mars og fram til november.
(Obs. følg med på flomvarsel) 
Det er interessant fugleliv langsetter øvre del av Drammenselva. Her er flere arter; ender, fossekallen kan observeres og noen ganger er fiskeørn og hønsehauk over elva.
Elvestrekningen er populær hos sportsfiskere, og mang en storørret er tatt her. Langs bredden er beveren til stede og feller sine trær. Floraen er rik, og hele partier langs breddene er dekket av blåveis og hvitveis om våren. Det er gapahuker, krakker og endog satt ut søppelkasser langs begge sider av Drammenselva. Om sommeren har strekningen flere fine badeplasser, men husk alltid at elva reguleres og kan være stri.

Skrevet av Hans Petter Eriksen.

Fakta/tips til turen

Utfartsted:
Geithus, Embretsfoss eller Åmot

Kart:
Turkart Kongsberg, 1:50 000

Ta med: 
Gode tursko. 
Niste, drikke, sitteunderlag og et ekstra lag tøy i liten tursekk.
Dyre-, fugle- eller florabok. 
Kamera.
Kikkert.

Skrevet av Åshild Woie 6. april 2020