Tur i eventyrskog på Hurumlandet

Holtnesdalen naturreservat på Hurumlandet er en edelløvskog med mange spesielle naturverdier og godt tilrettelagt for opplevelse.

Holtnesdalen ligger mellom Holmsbu og Rødtangen i Hurum. Fra Holmsbu følger man Støaveien mot Rødtangen. Parkering er ved Holmsbu Billedgalleri. Derfra går det grusvei inn til verneområdet hvor merket sti starter.

Holtnesdalen naturreservat har en unik løvskog. Her finnes nesten alle norske løvtrearter på et sted. Turen går gjennom et spennende ravinelandskap, og i partier balanserer stien på en bratt egg gjennom skogen. Her finnes både snelle-askeskog, svartor-sumpskog, gråor-askeskog og alm-lindeskog, og om våren er skogbunnen dekket av et tett hvitveisteppe.

Her er også planter med underlige navn; mellomtrollurt, tannrot, storrapp, skogstarr, myske, skavgras og strutsevinge. Fargene veksler mellom irrgrønt og blått, og løvtrærne gir akustikk som i en konsertsal. Fuglesangen kommer fra munk, møller, grønnspett, rødvingetrost og måltrost. Nederst i dalbunnen er det snelle-askeskog med skavgras og strutseving.

I Holtnesdalen er det lagt ut klopper, etablert broer og trapper, grøftet og ryddet vegetasjon langs stien samt satt opp infotavle og merker. Disse tiltakene gjør verneområdet mer tilgjengelig og styrker opplevelsen for de besøkende. De ivaretar også verneverdiene ved å hindre erosjon og etablering av nye stier i området.

Man bør benytte vanntett fottøy med gode såler, og være oppmerksom på at det kan være glatte partier, særlig etter nedbør. Traséen er også delvis svært bratt, og har smale partier på en egg. Spennende!

Ved enden av dalen kan du velge å fortsette grusveien vestover, ta av ved gården Holtnes og gå ned Isrenna til sjøen.  Eventuelt kan man ta av fra Isrenna og følge den blåmerka kyststien og komme ut i Støa nedenfor Holmsbu Billedgalleri. Navnet Isrenna har opphav i produksjon av is i nærliggende dammer. Det ble skåret ut isblokker som ble sendt ned til fjorden i ei renne.
Holtnes ligger sørvest for naturreservatet, 100 moh, med gravplasser og oldtidsfunn som kan være fra 10 000 – 8 000 år siden.

Ved nedgangen til Støa tvers overfor P-plassen, står det en enorme eik. Den var et av maleren Henrik Sørensens yndete motiver, og er anslått å være rundt 400 år gammel. Eika ble fredet i 1958. Resten av kunstnerkolonistedet Støa ble fredet i 1994.

God tur i eventyrland!

Fakta/tips til turen

Utfartsted:
Parkering ved Holmsbu Billedgalleri.

Kart:
Turkart Oslo Vestmark 1: 50 000.

Ta med: 
Gode, gjerne vanntett sko. 
Niste, drikke, sitteunderlag og et ekstra lag tøy i liten tursekk.

Annet:
Holtnesdalen ble vernet som naturreservat i 1974.
Hele dalen er på 262 dekar.
Bademuligheter på Rødtangen.

Alle foto:
Bjørn Solbakken