Flora og historie sør for Drammen

Idyll ved Bremsa
Idyll ved Bremsa Foto: Terje Liveng

Endelig er den nesten 10 km lange turstien fra Bremsetjenn til Røkebergtjenna via Dammyr igjen ryddet, blåmerket og forsynt med moderne skilt.

Turen er nå klar for flere turgåere og syklister. For syklister er selvsagt også velkomne, i hvert fall på deler av strekningen.

Det mest praktiske er å starte turen på Olsrud p-plass. Da får du mulighet til å gå hele runden om Dammyr-Røkebergtjenna og Sirikjerke/Vestknabben. Turen er drøy i lengde, men gir gode opplevelser og meget variert terreng. Her er lange flate partier gjennom kraftig barnålskog, og «høyfjellsfølelse» gjennom glissen furuskog over Sirikjerke og Vestknabben. Her beskrives imidlertid det oppgraderte partiet Bremsetjenn-Dammyr-Røkebergtjenna.

Ved Bremsetjenn deler stien seg mot Dammyr/Røkebergtjenna og Vestknabben/Sirikjerke. Du møter  et idyllisk parti langs østenden av Bremsa, hvor beveren har tilhold. Her kan ses trær over stien, felt av skarpe og effektive bevertenner.
Turens kanskje mest idylliske parti finner du litt senere; over Bremsåsen. I ca. 2,5 km går du gjennom Bremsåsen naturreservat, opprettet i 2002. Reservatet er meget rikt på orkideer, spesielt Marisko. Du vil i Bremsåsen også finne gule merker, disse leder til voksområder for denne vakre blomsten som blomstrer på forsommeren. Husk; den skal ikke plukkes, kun nytes i sitt rette element i skogen.

Et annet severdig element finner du lenger vestover, rundt Sakrishaugen. Her kan du, nord for stien, finne flere gamle skjerp hvor det for et par hundre år siden ble lett etter verdifulle mineraler.
Like etter passeres gressvollen og den gedigne grana på trivelige Korsgårdssetra.

Framme ved idylliske Dammyrtjenn, tar stien opp gjennom gårdstunet på Dammyr. Her bor Ole Horne, som gjerne slår av en prat med forbipasserende, om han ikke er opptatt med restaureringsarbeider, eller annen gårdsdrift. Dammyr har vært boplass siden 1830-årene, da Oles tippoldefar Ellef etablerte en jordhytte her. I dag er Dammyr en flott boplass med godt vedlikeholde bygninger, og blomster og grønnsaker i rikt monn.

Etter hyggelig besøk på Dammyr, går stien gjennom skogen i variert terreng. Et par små bekker krysses, og krysses skal også Sirikjerkeveien, før du kommer inn på nok et flott gårdstun, Svingillen. Her ligger en gammel, fin tømmerhytte på en stor, åpen plass. Deretter går stien slakt nedover fram til Røkebergtjenna. Her er det de siste årene ryddet mye, så området vest ved tjenna fremstår som en åpen, fin hyttegrend. Nå er du ved stikrysset hvor du kan velge å gå mot Gommerud/Vestfossen, Sirikjerke/Vestknabben, eller returnere samme vei tilbake.

God tur!

Tekst: Terje Liveng

Fakta/tips til turen

Turens lengde:
Turen fra Olsrud p-plass på Konnerud til Røkebergtjenna er ca. 12 km i lett terreng på sti og skogsbilvei/skiløyper.

Fra MIF-hytta ca. 9 km.

Hele runden Olsrud-Bremsadammen-Dammyr-Røkebergtjenna-Sirikjerke-Vestknabben-Olsrud er ca. 27 km, som i rolig tempo tar ca. 7-9 timer.

Adkomst:
P-plass på Olsrud (avgiftsbelagt), MIF-hytta og «parkeringslomme» på Sirikjerkeveien (bompenger kr. 60, kortbetaling) der veien krysser stien.
-Buss 24 går fra Drammen til Eikerdelet, gå av på Olsrud holdeplass.

Ta med:
Gode tursko, eller lette turstøvler.

Kart:
Turkart «Eiker Sør» 1:20 000, utgitt i 2009 av Eiker o-lag.

Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Skrevet av Åshild Woie 3. juli 2019