Ut på tur i Røyken og Hurum

Vi ønsker å starte opp et turtilbud på dagtid i Røyken og Hurum i regi av Turistforeningen. Vi har ønske om én turgruppe i Røyken med utgangspunkt i Spikkestad, og én i Hurum med utgangspunkt på Tofte.

Dette vil være turer som går i de flotte turområdene i de to kommunene, og de vil være åpne for alle, ikke bare DNT-medlemmer. Turene går en fast dag i uken, til samme tid og med samme oppmøtested hver uke. Vi satser på samkjøring i privatbiler til turområdene når det er nødvendig, og det spleises på kjøreutgifter. Tilbudet er gratis.


Tilbudet vil være et samarbeid mellom DNT, Frisklivssentralen i Hurum og Røyken, Røyken Frivilligsentral og Hurum Frivilligsentral.


Vi holder et informasjonsmøte i hver av kommunene for alle som er interessert i være med som deltakere eller kanskje bli turledere. Informasjonsmøtene holdes:

24. januar kl. 18.30 i Storsalen Hurum rådhus, i Sætre.

7. februar kl. 18.30 hos Røyken Frivilligsentral på Klokkergården.


Du er hjertelig velkommen til å komme på møtet, og inviter gjerne med andre du tror kan være interessert. Man trenger ikke være medlem av DNT for å være med.


Har du spørsmål eller innspill, så ta gjerne kontakt.

Kontaktpersoner

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken: Gyri Skoglund, mobil 91189048, e-post gyri.skoglund@hurum.kommune.no

Røyken Frivilligsentral: Christian Vesseltun, tlf.: 31296294,  e-post: Frivilligsentralen@rkn.no

Hurum Frivilligsentral: Kjersti Smedstad, tlf.: 32278110, e-post: frivilligsentralen@hurum.kommune.no

Turistforeningen: Vibeke Clausen, tlf.: 977 70 749, e-post: vibeke@dntdrammen.noSkrevet av Johan Fegri 18. januar 2017