Solcelleanlegget på Rauhelleren er ferdig

Foto: Illustrasjon av Holo & Holo Landskapsarkitektur

Nå drives Rauhelleren på ren, egenprodusert energi. Det har til og med vært dager hvor det har vært overproduksjon av strøm.

Solcelleprosjektet på Rauhelleren er ferdig, 4 år etter vi startet å planlegge og prosjektere det. Nå drives den betjente hytta på Rauhelleren i hovedsak på strøm laget av solenergi. 

Prosjektets tidslinje
I 2019 allerede ble det bygget en ny energibu. Her skulle på sikt det elektriske anlegget monteres, som har blitt levert av Getek AS fra Trondheim. 
I februar året etter ble det elektriske anlegget transportert inn til hytta med tråkkemaskin og montert i energibua av leverandøren. Da dette var i orden kunne hytta gå over på en hybridløsning, hvor dieselaggregatet kun ble brukt noen timer hver dag for å lade opp batteriene. Nødvendig strøm ble hentet ut fra batteriene. 
Tanken var å prøvekjøre denne hybridløsningen gjennom vintersesongen, men da slo Covid-19 inn. Så prosjektet ble stående litt i ro, bortsett fra at vi fikk transportert inn det resterende nødvendige utstyret på slutten av vintersesongen. 
I august 2020 var Getek igjen på plass for å montere 210 solpanel på hytta. Da det var klart kunne hytta skru av aggregatet og hente ut strøm fra batteriene som nå blir ladet opp av solcelleanlegget. Og til tider produseres det mer strøm enn hytta kan bruke. Dette skal brukes til oppvarming av vann. 
I 2021 har vi montert ny forbrenningsovn som fyres på pellets i stedetfor olje, samt flere solpaneler og batterier. Dette skal stå for hovedoppvarming av vann. Det er også bygget ny flor (låve) på 70kvm, som også er dekket med solpaneler. 
Aggregatet fungerer nå som nødaggregat. Ved lengre perioder med dårlig vær, kan det fortsatt være behov for lading med aggregat. En vindmølle ville løst dette. 

Kostbart prosjekt med gode støttespillere
Prosjektet kom på NOK 6,5 millioner eks moms, og er finanisert gjennom midler fra Enova, DNTs hyttefond, Norgesgruppen, spillemidler samt egne midler i foreningen.
Det er også lagt ned utallige dugnadstimer. 

Prosjektet er kvalitetssikret av Det Norske Veritas.

Du kan lese om de tidligere prosessene i prosjektet og flere tekniske detaljer her.

Om Rauhelleren:
Betjent DNT-hytte på Hardangervidda.

Hytta har 54 sengeplasser, fordelt på 2-, 4- og 6-mannsrom. 

Servering av frokost og middag. 

Åpen gjennom vinter- og sommersesongen. 

Enkleste adkomst sommerstid er fra Halne fjellstue med båt over Halnefjorden til Skaupa og viderer på T-merket sti. 
På vinteren stikkes det (i en gitt periode) løyper mellom hytta og de nærliggende betjente turisthyttene. 

Vertskap Hans Olav og Mona Lægreid. 

Alle fotos over her: Odd Gunnar Nordengen

Skrevet av Åshild Woie 28. oktober 2021