Toppene på Mjøndalsskauen er de nye turmåla!

Informasjonstavle og skilt ved MIF-hytta
Informasjonstavle og skilt ved MIF-hytta Foto: Anne Gallefos Wollertsen

I strålende sensommervær ble Skiltprosjekt Mjøndalsskauen offisielt innviet på MIF-hytta torsdag 2. september. 

Daglig leder i MIF, Svein Erik Gevelt, og Linda Verde, styreleder i DNT Drammen og Omegn, klippet båndet og erklærte prosjektet for åpnet.
Daglig leder i MIF, Svein Erik Gevelt, og Linda Verde, styreleder i DNT Drammen og Omegn, klippet båndet og erklærte prosjektet for åpnet. Foto: Andrea Brataas, Sparebanken ØST

Skiltprosjekt Mjøndalsskauen er et unikt samarbeid mellom MIF senior, DNT Drammen og Omegn og Sparebanken Øst etter et initiativ fra MIF senior.

Nå kan du gå på merka rute helt fra Mjøndalen sentrum og barneskolen/stadion og opp på de flotte utsiktstoppene på Mjøndalsskauen. 5 stier/runder til flotte utsiktstopper i marka er blitt blåmerket og skiltet i dette prosjektet, klopper og gangbaner er utlagt der det var behov, og to store infotavler oppsatt på hhv MIF-hytta og på Riseplassen øst for Bremsetjenn.

Sparebanken Øst innvilget etter søknad fra DNT Drammen og Omegn kr. 200 000,- i støtte til skilt, informasjonstavler og bru-/kloppemateriell. DNT Drammen og Omegn har hatt ansvaret for bestilling av skilt og utforming av informasjonstavler, registrering av turene på UT.no og hos Kartverket, mens MIF senior har utført alt dugnadsarbeidet i marka med synfaring, oppmåling av avstander, klopping og oppsetting av skilt og infotavler. Drammen kommune har velvillig bidratt med gratis materialer til klopping og gangbaner, og har kjørt ut materialene.

Forut for dette skiltprosjektet hadde daværende Nedre Eiker kommune og DNT Drammen og Omegn et samarbeid om et annet skiltprosjekt hvor man skiltet trasé fra Mjøndalen sentrum og opp til skogen; til den gamle hoppbakken Vikkollen og til Portåsen, Herman Wildenveys barndomshjem, og til Bremsetjenn hvor man kommer inn på allerede eksisterende merka sti. Det ble da satt opp to store informasjonstavler ved Mjøndalen stasjon/torget og ved stadion/barneskolen i Mjøndalen. Det var også her MIF senior som utførte arbeidet med oppsetting av skilt og Infotavler, mens dette ble bestilt av DNT Drammen og Omegn. Dette prosjektet ble finansiert gjennom Nasjonalt Skiltprosjekt/Gjensidigestiftelsen.

Etter kommunesammenslåingen er det Drammen kommune som har vært samarbeidspartner i dette prosjektet.

Formålet med prosjektene er få folk ut i marka i nærheten av der de bor; tilrettelegge for et enkelt friluftsliv med spesiell tanke på barnefamilier og ungdom, samt integrering. Man vet jo at fysisk aktivitet i friluft har positiv effekt både på kropp og sjel.

Prosjektet var altså midt i blinken og helt i tråd med DNTs satsingsområde på nærmiljøet og målet med å få folk flest ut på tur i nærheten av der de bor. Å gjøre en slik felles innsats for folkehelsa er viktig, aktivitet i naturen har en veldig god effekt både på psykisk og fysisk helse.

Dette med samarbeid mellom en idrettsforening og turistforeningen, er en ny erfaring for begge disse organisasjonene. DNT Drammen og Omegn er godt vant med å samarbeide med andre bl a andre friluftsorganisasjoner, men dette er altså første gang med samarbeid med et idrettslag. En banebrytende, og veldig positiv opplevelse.

Dette har vært et veldig morsomt samarbeid, med imponerende stor arbeidsglede, iver og godt humør i MIF senior.

Jorunn Larsen, leder for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune, takket for det store engasjementet og fremhevet da også under åpningen at dette er et unikt samarbeid, og at kommunen er helt avhengig av frivillige organisasjoner for å få til en slik samfunnsnyttig tilrettelegging i marka.

Daglig leder i MIF, Svein Erik Gevelt t.v., og noen av de frivillige i MIFsenior.
Daglig leder i MIF, Svein Erik Gevelt t.v., og noen av de frivillige i MIFsenior. Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Anne Gallefos Wollertsen, Kontorleder i DNT Drammen og Omegn, takket i sin tale Sparebanken ØST for den store støtten til prosjektet.
Anne Gallefos Wollertsen, Kontorleder i DNT Drammen og Omegn, takket i sin tale Sparebanken ØST for den store støtten til prosjektet. Foto: Andrea Brataas, Sparebanken ØST
Jorunn Larsen fra Kultur, idrett og friluftsliv i Drammen kommune, takket for den unike innsatsen fra frivilligheten.
Jorunn Larsen fra Kultur, idrett og friluftsliv i Drammen kommune, takket for den unike innsatsen fra frivilligheten. Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Per Øyvind Mørk, Sparebanken ØST, var imponert over det nye samarbeidet, og ikke minst den store innsatsen fra de frivillige i MIFsenior.
Per Øyvind Mørk, Sparebanken ØST, var imponert over det nye samarbeidet, og ikke minst den store innsatsen fra de frivillige i MIFsenior. Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Leder i MIF senior, Thor Erik Korsgård.
Leder i MIF senior, Thor Erik Korsgård. Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Tore Askim, prosjektkoordinator MIFsenior - DNT Drammen og Omegn.
Tore Askim, prosjektkoordinator MIFsenior - DNT Drammen og Omegn. Foto: Anne Gallefos Wollertsen