Opprydning etter en hard vinter

En vinter med mye og tung snø, har ført til mye trefall over stiene i skogen. Stiene har også fått litt hard medfart noen steder. Våre frivillige ordner opp.   

Denne siste vinteren medførte store og mange toppbrekk og vindfall over de blåmerka stiene i skogene. Og selvfølgelig også over de umerka stiene. Mange turgåere har derfor hatt med tursaga når de har gått tur, og tatt et tak der det trengtes. Men til de større jobbene kreves det kraftigere skyts.

Hardt arbeid etter vinteren
Flere av våre frivillige stiansvarlige og andre frivillige i foreningen har derfor også vært ute i felten med motorsaga, og gjort en stor jobb med å fjerne store trær og toppbrekk som har ligget over stiene. De har til dels gått både langt og bratt med motorsaga, og de fortjener en stor takk for dette krevende og til dels farlige arbeidet! Alle de som har utført denne jobben har imidlertid kurs i motorsagbruk, og de jobber alltid minst to personer sammen.

Flere av stiene er også preget av mye bruk, og særlig etter snøsmelting og mye nedbør dannes det våte partier som tar lang tid å tørkes. Flere av våre frivillige har derfor vært ute på stiene og lagt gangbaner for å hindre ytterligere utvidelse av stier, og spare myrer. Materialer har vi vært så heldige å få av Drammen kommune, som også velvilligst kjørte ut materialene via skiløypene i vinter.

Frivillige stiller opp
Vi har hatt dugnadsfolk i arbeid i flere skogsområder, og vi retter herved en hjertelig takk til dere som har vært ute og ryddet stiene og har lagt ut gangbaner til beste for turgåerne!Fotos: Anne Gallefos Wollertsen, Henrik Gran