Hedersutnevnelser 2021

Foto: Ulf Borgen

Mye av æren for våre aktiviteter i foreningen skal de frivillige ha! Og hvert år hedrer vi en eller flere, som har stått på betydelig i flere år. I år på årsmøtet, var det to frivillige som ble tildelt merkesteinen. 

På årsmøtet forrige uke ble det delt ut to merkesteiner, til to frivillige som har stått på for foreningen i flere år. 
Her kan du lese hvorfor akkurat disse to mottar hedersbetegnelse fra oss. 

Frøydis Neprud

Foto: Linda Verde

Om du ikke har møtt Frøydis, så har du garantert sett noen av bildene hun har tatt, eller aller helst hørt henne!
Praten går, og det er mye latter innimellom all praten.

Frøydis er en aktiv dame som for flere år siden ble med i DNT Drammen og Omegn som turleder.
Siden har hun vært med som alt-mulig-dame på arrangementer, vært turleder for både barn og voksne, hengt opp plakater, vært vaffelsteker på Blektjernstiua og mye mer.

Hun er fast turleder i Nærturgruppa sammen med Per Larsen, gruppa som går på tur hver onsdag fra april til oktober.
Denne gruppa har blitt et godt sosialt møtepunkt for mange.
En kommentar fra en deltaker om at det var opprop ved turstart - nesten som på søndagsskolen da de var små - endte opp med at på neste tur delte Frøydis ut en liten notisbok til alle som de får et klistremerke til for hver tur de deltar på!
Til og med en Statsråd som var med på en av turene, fikk klistremerke for deltakelse på tur!

Frøydis er med på mange områder, og brenner spesielt for dem som trenger en ekstra hånd, eller tilrettelegging, på tur.
«Friluftsliv for utviklingshemmede» (FTU) er hun frivillig med i. Videre har hun stått på stand på Sunnaas sykehus for å fortelle beboere der at det er mulig å delta i friluftslivet, selv med det de aller fleste ser på som en hindring.
«Klart det går-turer» er hun også med på, og på den strabasiøse «Klart det går-turen» over Besseggen for noen år siden, hvor teltene revnet og hele følge måtte vente på regnet skulle gi seg, dro hun i gang med barnesanger og vitser og holdt humøret opp i hele gruppa med sitt sosiale initiativ.

Frøydis er en åpen person. For noen år siden var hun utsatt for en ulykke med primus. Dette har hun fortalt om ved flere anledninger, og passer ekstra på ved turer når primusen kommer frem til matlaging. Hun har fokus på ting som gjør at vi andre lytter ekstra, og ikke minst lærer.

I sommer blir det FTU- leir på Solheimstulen og Killingen og fellestur med Nærturgruppa, og kjenner vi Frøydis rett, er det mye soving ute. Overnatting ute én gang i måneden er målet.

Vi takker for engasjementet ditt, Frøydis, og håper du ønsker å være med i DNTD videre fremover – det er du hjertelig velkommen til!

Egil Lindberg

Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Egil kom opp til oss i administrasjonen en dag for noen år tilbake, og lurte på om han kunne brukes til noe! Siden han drev eget firma innen skiltproduksjon, var det kanskje behov for hans kunnskap og tjenester? Han hadde delvis pensjonert seg, og hadde behov for noe positivt å henge fingrene i. Dette ble en utmerket hjelp til trykking av skilt, plakater, klistremerker osv. for foreningen.

Men det stoppet ikke der. Da Turistforeningen flyttet noen få meter til der vi holder hus i dag, var Egil på plass daglig og hjalp til med både ombygging, innredning og flyttesjau.

Det neste var at han ble forespurt om han kunne tenke seg å bidra innen merking av stier. Han sa ja, det ble Merkekurs og ansvar for den blåmerka stien Delekant – Gjevlekollen – Sagaveien i Lier. Så fikk Egil en god idé; hva med en ny rundløype i forbindelse med Gjevlekollen, slik at man slapp å gå samme vei opp og ned? Grønt lys ble gitt, og resultatet er en fin skiltet og merket runde via Gampetjern og Skjærsvannet - en trasé som raskt ble populær, og benyttes hele året. Om vinteren særlig til trugetur.

Egil har mange gode idéer, og har tatt ansvar for mye. Han sørger for at det holdes Dugnadskaféer for alle våre frivillige (dessverre ingen siste året, av grunner alle vet), og han har ansvaret for FDV-systemet (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) for hyttene. Han har også deltatt på utallige hyttedugnader på flere hytter, og er hytteansvarlig for «Nye Høgevarde».

Denne karen er nærmest blitt en medarbeider i driftsavdelingen, og kommer på jobb hver eneste dag – unntatt fredager! Han har faktisk egen kontorplass i det «røde rommet» i kontorlokalene. Videre driver han nesten en egen transport- og logistikkavdeling for administrasjonen.

Egil har en unik evne til å se hva som trengs å gjøres av smått og stort, og stiller alltid opp når noen trenger hjelp til ett eller annet.

​​​​​​​Vi er deg en stor takk skyldig, Egil, for alt du har gjort – og gjør – for Turistforeningen! Vi gleder oss til å se hva du finner på videre for fellesskapet!


Kriterier for å bli tildelt hederstegnet Merkesteinen:

  • Kandidaten må ha utført ulønnet, uegennyttig, regelmessig innsats for DNTD gjennom flere år, f.eks. ved dugnadsarbeid.
  • Kandidater er personer som normalt ikke faller inn under andre hederstegn, men som gjør eller har gjort en innsats for DNTD.
  • Kandidater kan også være de som ved denne utmerkelsen inspireres til videre innsats.
  • Innsatsen kan både være i komitéer eller arbeid alene.
  • Innsatsen bør ha vart i minst 4 - 5 år.

Skrevet av Åshild Woie 4. mai 2021