Digitalt årsmøte avholdt

Onsdag 28. april avholdt vi årsmøte i foreningen, digitalt - for andre år på rad.  

Årsmøte for 2020 ble onsdag gjennomført med rundt 30 deltakere, dog de fleste samlet digitalt. 
Årets møte ble igjen holdt via Teams. Nå er vi blitt så "proffe" på digitale møter, så det fungerte fint! 

Daglig leder Simon og styreleder Linda ønsket velkommen, før Per Hægstad overtok som ordstyrer. 
Årberetning og økonomi ble gjennomgått, og alle punkt på den fremlagte agenda ble godkjent uten anmerkninger.
To innmeldte saker ble tatt opp. 

De fleste i det sittende styret hadde sagt ja til å sitte videre, mens nestleder Rune Håndlykken valgte å tre ut av sitt verv.
Inn i nestledervevet kommer Bjørn Holm.
Tusen takk for god innsats til Rune, og velkommen og lykke til, Bjørn!
I valgkomiteen trer Arild Eek ut, og inn kommer Anita Sørensen.
BDO AS fortsetter som vår revisor. 

Det ble også delt ut hedersbemerkninger i form av 2 merkesteiner til Frøydis Neprud og Egil Lindberg.
Disse vil bli presentert i en egen artikkel snarlig. 

Thea Hajum Utvik referte fra møtet, og referat vil bli lagt ut her på siden vår så snart det er godkjent og signert.  

Skrevet av Åshild Woie 30. april 2021