Jubel over millioner fra Sparebankstiftelsen

Nå skal Solheimstulen rehabiliteres og tilrettelegges.
Nå skal Solheimstulen rehabiliteres og tilrettelegges. Foto: Åshild Woie

Idag flagger vi for 50 millioner, som Sparebankstiftelsen har gitt DNT til utbedring av hytter. 

Nylig fikk vi den gledelige beskjeden om at Sparebankstiftelsen tildeler DNT 50 millioner kroner, til utbedring av hytter.
Dette er den største enkeltstående tildelingen i DNT sin historie. 

Utvikling og vedlikehold av hytter
- Dette er fantastisk! Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB er et stort og viktig bidrag til DNT. Ved hjelp av disse midlene får vi satt i gang helt nødvendig vedlikehold og utvikling av hyttene våre. Mange av hyttene er over 100 år, og det er behov for oppgraderinger som ikke kan løses gjennom dugnadsinnsatsen. Disse pengene bidrar til at vi kan ønske turgåere velkommen også de 100 neste årene, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. 

Tildelingen er øremerket vedlikehold av hytter på Østlandet. Vi og DNT Oslo og Omegn har flere betjente anlegg i Viken og Innlandet. Men flere andre av medlemsforeningene på Østlandet vil også få glede av midlene. 

- Natur og friluftsliv er et av formålsområdene hvor Sparebankstiftelsen DNB gir tildelinger. Å vedlikeholde hytter og gjøre dem tilgjengelige for alle bidrar til at flere får mulighet til gode naturopplevelser. Vi ser også viktigheten av å bidra til å ta vare på fremfor å bygge nytt, sier Sissel G. Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB. 

Mer tilgjengelige hytter 
Bidraget skal benyttes over tre år, og går først og fremst til betjente anlegg, der vedlikeholdsbehovet er størst. Hyttene skal bedre tilfredsstille offentlige krav og DNTs egne mål knyttet til bærekraftig drift. En viktig målsetting for moderniseringen er også å gjøre anleggene mer tilgjengelige for besøk av mennesker i alle aldersgrupper og med ulike behov. 

- Hyttene er åpne for alle, de er en del av vår kulturarv og står der som garantister for at alle kan ferdes og bo godt til fjells uten egen hytte. Men å ta vare på og utvikle store, betjente anlegg har blitt stadig mer krevende. Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB er svært kjærkommen, og sikrer at vi også i fremtiden kan ha et tilbud som gir flest mulig tilgang til fjellet, sier Klarp Solvang.

Solheimstulen turisthytte
-Denne fantastiske gaven kommer på det best tenkelige tidspunktet, ettersom vi mandag overtar eierskapet på Solheimstulen turishytte i Jønndalen i Uvdal, sier Simon, daglig leder her i Drammen. 

På Solheimstulen er vi allerede i gang med rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid, som er ganske omfattende. Vi hadde sett for oss at det skulle gå over flere år. Men med disse midlene kan vi komme raskere til mål, slik at vi kan tilby medlemmer, friluftslivinteresserte og fjellvandrere et fullverdig tilbud ved foten av Hardangervidda. Hytta er lett tilgjengelig med bilvei til døra hele året, og med disse midlene sørger vi for at den blir godt tilrettelagt for alle brukergrupper.

Foto: Tore Haare