Nytt tilbud for barn og unge i 2021

Foto: Marius Dalseg Sætre

Med midler mottatt fra Stiftelsen DAM lager vi i 2021 en møteplass for barn og unge som trenger bedre tilrettelagte aktiviteter, der mestring og sosialt samvær i friluftsliv står i fokus. 

På slutten av fjoråret mottok vi kr. 200.000,- fra Stiftelsen DAM og deres program «Stimuleringsprogram for Helsefrivilligheten». Med dette håper de og vi å kunne redusere negative konsekvenser av smittetiltak satt opp i forbindelse med pandemien.  

Ny friluftsgruppe
Med disse midlene starter vi nå i januar opp en ny friluftsgruppe for barn og unge. Målsettingen er å skape en møteplass for barn og unge som trenger bedre tilrettelagte aktiviteter. Målet med aktivitene i gruppa er mestring, sosial kompetanse og tilhørighet for deltakerne, samt at de skal få et positivt og godt forhold til naturen, skog og mark.

Variert tilbud
En gang i måneden vil det bli arrangert korte turer og ulike tilrettelagte aktiviteter. Dette kan være natursti, tarzanløype, ridning, kanopadling, klatring, aking, ski etc. Bålkos med mat og hygge vil være en stor del av tilbudet. Det vil bli servert enkel mat og drikke. 

Det vil også bli arrangert leir og overnattingsturer for barna i løpet av året. 

Det vil være turledere fra DNT Drammen og Omegn med, men alle deltagerne må ha med seg ledsagere.
Vi ønsker også andre familiemedlemmer (søsken/besteforeldre etc.) velkomne til å delta. 

Oppstart i januar
Første aktivitetskveld er planlagt til 31. januar på Hamborgstrømpaviljongen i Drammen. Her er mer info om den.
Sted for oppmøte kan variere i forhold til hvilke aktiviteter som er planlagt. Dette vil bli informert om i god tid her på vår nettside, samt i Facebook-gruppen til tilbudet. 

Kontaktperson for tilbudet i DNT Drammen og Omegn er Else Berit Skaalid, elseberit@dntdrammen.no.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Skrevet av Åshild Woie 12. januar 2021