Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Kvistekart og datoer for kvisting 
i 2021 er klart

Foto: Marius Dalseg Sætre

Nå er det bare å planlegge ruta på vinterskituren din, om du har tenkt å følge kvista løyper. Kvistekartet er klart! 

I de røde knappene over kan du finne både kart over kvisting samt datoer på de rutene som er merket i en lengre periode enn i påsken, fra og med 27/3 til og med 5/4 i 2021.
Alle rutene på DNTs vinterkart er merket i påsken. 

Fjellrutene er bare merket deler av vinteren, unntatt rutene i Sylan.
Nesten alle skogsløypene er permanentmerket og mange av disse blir kjørt opp. Det gjør også fjelløypene ved større hyttefelt og hotellområder.

Kartet viser situasjonen i påsken.
Bare ruter til overnattingsteder er inntegnet. Vær oppmerksom på at ruta inn til ei hytte kan være merket uten at hytta er åpen, fordi ruta leder videre til ei annen hytte som er åpen.
Nord for Meråker er det ingen merkete vinterruter inn til hyttene eller mellom dem, med unntak av en strekning på Finnmarksvidda.
Denne står beskrevet i listen over kvistedatoer.

I de fleste områder står merkinga til den faller av seg selv, men den blir ikke vedlikeholdt etter de oppførte datoene.
Noen få steder fjernes merkinga rett etter siste merkedato.
Enkelte, viktige ruter som bare kjøres opp uten noen egentlig merking, er også inntegnet som merkete.
Hytter som nylig er stengt eller har vesentlig innskrenket tilbud står i parentes i datolista.

Merkinga kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold, som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
Slå opp rutene og hyttene på UT.no før tur, eller kontakt din lokale turistforening.

Vær oppmerksom på at flere veier ikke brøytes opp før til påske. Veier som er stengt hele vinteren er ikke inntegnet på kartet.

Merkingen utføres av turistforeningene og lokale organisasjoner. Standard og merkemåte varierer.

Den ekstraordinære situasjonen i år krever at alle gjester på DNT-hytter må bestille på forhånd og følge smittevernreglene. 
Sjekk hyttesiden på UT.no før du drar på tur!

Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme. Vi tar forbehold om feil i datolista og på kartet.
Kartet og datolisten her vil bli oppdatert så snart det kommer nye versjoner fra komiteen. 
Sist oppdatert 22. mars. 

Noen endringer
For å ta hensyn til veillreinen, vil følgende ruter ikke bli kvistet:
​​​​​​​Garen – Hadlaskar (via Vivevlid)
Vivelid – Stavali
Hadlaskar – Stavali
Torehytta – Stavali
Hadlaskard – Torehytta
Tyssevassbu – Torehytta
Litlos – Torehytta
Litlos-Hadlaskard
Sandhaug – Hadlaskard

I tillegg vil følgende hytter holdes stengt, de tre sistenevnte først fra 05. april:
Hadlaskar
Torehytta
Stavali 
Sandhaug
Litlos

Foto: André Marton Pedersen

Skrevet av Åshild Woie 23. mars 2021