Årsmøte 2020 og medlemsmøte i 
Gyldenløve kajakklubb

Foto: Jens Petter Ørjansen

Enda et digitalt årsmøte med planlegging av neste år er gjennomført, med godt oppmøte og fine planer. 

Den 18. november ble det avholdt års- og medlemsmøte i Gyldenløve Kajakklubb.
Det var 17 engasjerte klubbmedlemmer som hadde benket seg foran PC-skjermene denne
«Teams-kvelden».

Gjennomført "etter boka"
Årsmøtet fulgte den vanlige protokollen for slike møter med valg av ordstyrer og referent, gjennomgang og godkjenning av årsberetningen og valg av styremedlemmer.
Dere finner hele årsberetningen med utfyllende informasjon om livet i kajakklubben, her.

I beretningen uttaler styret blant annet: Dette har vært året for friluftsaktiviteter og ferie i Norge og mange har ønsket å nyte friluftslivet i kajakken. Dette har også vi i kajakklubben fått merke. Klubben har pr. dato 546 medlemmer, hele 69 av dem har meldt seg inn i år.

Totalt 122 personer har deltatt på kurs denne sesongen. Kursene har blitt fylt opp fort og ventelistene har til tider vært lange. Ved å øke kapasiteten på noen kurs og ved å kjøre ekstra kurs, har de fleste fått plass. Det har også vært veldig god deltakelse på onsdagspadlinger og turer.
Av medlemmene har 72 deltatt på organiserte turer. I tillegg kommer private turinvitasjoner på Facebook.

Styret konkluderer med at Gyldenløve Kajakklubb er en veldrevet klubb med god økonomi, gode rutiner og et godt, aktivt og inkluderende miljø, og avslutter med en takk til de tillitsvalgte og medlemmene og til Eian Fritid og DNT Drammen og Omegn for innsatsen og det gode samarbeidet i sesongen 2020.

Årsmøtet ble avsluttet med valg til styret og oppsummering av årsmøtet.

Styret i Gyldenløve Kajakklubb for 2020/2021 av:
Jens Petter Ørjansen (leder)                         
Torill Flyen                                                   
Ellen Andersen                                            
Kent Wold Christensen                              
Bitten Ravnaas (vara)

Medlemsmøte med planlegging av 2021
Etter årsmøtet ble det gjennomført et medlemsmøte med gjennomgang av budsjettet for 2021 og innspill til og diskusjon knyttet til aktivitetskalenderen for 2021.
En ting er sikkert - 2021 ser ut til å bli et nytt spennende år med mye gøy på vannet.

Det vil bli arrangert et medlemsmøte i januar med tema "Turer med og uten overnatting", hvor du har muligheten til å bli med og komme med innspill. Kan hende har du lyst til å engasjere deg som turleder? Det er mange muligheter i Gyldenløve Kajakklubb.

Her finner dere referat fra årsmøte, medlemsmøte og aktivitetskalenderen.

Skrevet av Jens Petter Ørjansen.

Gyldenløve kajakklubb ble stiftet i 2009, og er den del av DNT Drammen og Omegn. 

Klubben holder til i en gammel, historisk sjøbod på Gyldenløve brygge. De har egen brygge for å sette ut kajakker, og den er tilrettelagt padlere med funksjonshemming. 

Klubben holder kurs, arrangerer padleturer, leier ut kajakker og kajakkplasser. 

Foto: Elin Hansson/ DNT
Foto: Frode Caspersen
Foto: Elin Hansson/ DNT

Skrevet av Åshild Woie 21. november 2020